3 ting du kan gjøre når du står «fast»

0
2159

Noen ganger hender det at vi kommer bort i situasjoner hvor vi føler at «det bare er sånn», vi har ingen valg. Det å føle at du ikke har noe valg, kan være utrolig frustrerende og det er et utrolig dårlig utgangspunkt for å kunne leve livet slik man ønsker.

[ppw id=»10562528″ description=»uiop» price=»20″][/ppw]

Vil det være situasjoner hvor vi faktisk ikke har noe valg? Mulig. Vil det være situasjoner hvor det føles som om vi ikke har noe valg, når det faktisk kan finnes et valg? Absolutt.

Dette er et tema jeg har erfart at mange har utfordringer med. Jeg skal ikke være den som er urealistisk positiv, og som forkynner at «det er alltid et valg!». Men jeg ønsker å gi deg noen innfallsvinkler du kan benytte deg av når du eventuelt havner i en slik situasjon, og som du kan bruke når du opplever at noe er utfordrende.

Valg + muligheter

Valgmuligheter vil fremme progresjonen, og planene vi sitter med. Når du har valg, kan du kalkulere og prøve etter beste evne å forutse konsekvensene av valget du tar. Du kan overveie, og diskutere med venner eller familie. Du kan få feedback, og leke deg med tanken om hva som vil skje om du velger A, kontra hva som vil skje når du velger B.

Når du ikke har valgmuligheter, vil det føles som om det «bare er sånn». Du blir fratatt din proaktive rolle og blir gjort om til en passiv observatør i eget liv. På sikt vil dette frata deg mye av friheten muligheter gir deg, og det vil fremme en negativ utvikling. Dette ønsker vi ikke!

«Jeg har ikke noe valg»

Det føles som om du ikke har noe valg, enten det gjelder økonomi, kjærlighet, karriere, eller lignende. Hva om du utfordrer denne tanken om at det ikke er noe valg? Hva om du har flere valgmuligheter, men bare ikke evner å se dem?

Det er nettopp dette vi prøver å finne ut ved hjelp av:

1. Brainstorming

Brainstorming brukes for å fremme kreativitet, og for å komme på nye ideer og tanker. Sett deg ned med ark og en penn, og brainstorm! Når du gjør dette skal du tillate deg selv å skrive ned det som kan synes som ville og urealistiske ideer. Når du kommer på en ny ide, kan du tillate deg selv å assosiere denne med en ny ide. Skriv ned valg og muligheter du kunne hatt. En nøkkel er å ha fokus på nye muligheter og tanker. Du dropper å tenke på begrensninger, og urealistiske tanker. Her er noen hjelpespørsmål:

  • Hva kunne du gjort?
  • Hvem kan hjelpe deg?
  • Hva må du gjøre, som du ikke gjør i dag?
  • Hva ville du gjort, dersom du ikke kunne feile?
  • Hva ville du gjort, om du ikke følte motstand og begrensninger?

Når du har skrevet ned en god del nye muligheter, kan du gå videre med de mulighetene du ser på som mest realistiske. Se hvordan du kan legge planer og mål ut i fra disse, og tenk på at du skal implementere de i ditt liv, slik at du kan få flere valg.

Ved hjelp av denne metoden vil du få løftet blikket ut av din «fastlåste» situasjon, det fremmer kreativitet, og minsker frustrerende følelser du har i din situasjon. Gjør gjerne denne øvelsen med en venn, og se om denne kan komme på nye muligheter sammen med deg.

2. Hva ville Chuck Norris gjort?

Vel, nå kjenner kanskje ikke du Chuck Norris, selv om du kanskje har en viss ide om hvem denne mannen er. Konseptet med denne øvelsen er å se din situasjon ut i fra tredjepersons-perspektiv. Dersom du hadde hatt en venn som var i din situasjon, hva ville du rådet denne vennen til å gjøre? Du kan også spørre deg selv: «Hva ville jeg blitt rådet til å gjøre av (en god venn).»

Denne øvelsen frigir deg fra negative emosjoner du eventuelt opplever, og lar deg se på din situasjon fra et mer nøytralt og logisk ståsted.

3. Bryt mønsteret

Gjør noe nytt! Gå en tur et sted du aldri har vært før, ta eventuelt en joggetur. Ta en telefon til en venn du ikke har snakket med på lenge. Nøkkelen her er å oppleve nye impulser., og bryte ut av gamle vaner og mønstre. Det å ikke ha valgmuligheter er en tilstand, det er opplevde begrensninger som ligger i deg som en følelse av negative følelser. Da kan det være et poeng å bryte ut av denne følelsen . Les også artikkelen om tilstandskontroll.

 

Når du ikke har noe valg, har du ikke annet valg enn å prøve nye muligheter. Se hvordan dette kan berike ditt liv gjennom nye erfaringer og livsvisdom.

Legg gjerne igjen en kommentar dersom du har noe å tilføre.