6 des. Freedom!

0
1142

Ønsker du mer frihet i livet ditt? Jeg også!

Men, hva mener vi med frihet? Er det å gjøre akkurat som vi vil, hele tiden? Er det å ha null forpliktelser? Er det å leve slik du ønsker?

Du skjønner, for å oppleve hvordan frihet føles, er det viktig å vite hvordan frihet fungerer. Frihet handler om to ting:

–          Frihet fra noe…

–          Frihet til noe…

Dersom du skal oppleve frihet, er det viktig å tenke over om du ønsker frihet fra noe som begrenser deg, eller frihet til å få det slik du vil. Dette handler altså om hvor du ønsker å bevege deg. Ofte finner vi disse to polaritetene i enhver situasjon hvor man ønsker frihet, men den ene veier ofte mer enn den andre.  Frihet kan for mange handle om å føle seg fri fra begrensninger, slik at de får frihet til å leve et liv slik man ønsker å leve det. Ofte er det oss selv som setter begrensningene, mentale begrensninger som kun kommer fra vår egen måte å tolke verden på.

  • På hvilken måte ønsker du å oppleve frihet?
  • Hva begrenser deg?
  • Hva vil skje dersom du får frihet fra denne/disse begrensningene?
  • Hva må til for å oppleve frihet?
  • Hva ønsker du frihet fra?
  • Og hva ønsker du frihet til?