Angst – den nye folkesykdommen

0
2290
angst

Folkeopplysningen Sinnets helse kan melde om at så mange som 50% av norges befolkning vil rammes av en psykisk lidelse en eller annen gang i livet sitt. Det er estimert at 15-20% av oss lider av psykiske problemer til en hver tid. Dette varierer fra mildere utfordringer som følge av hverdagens krav, til alvorligere lidelser.

Av psykiske lidelser, er det primært angst og depresjon som utgjør de klart største hovedandelene.

Angst og depresjon – den skjulte folkesykdommen

Når det kommer til angst og depresjon er dette lidelser som ikke nødvendigvis synes. Du kan ikke se på en person at hun har angst. Det er vanskelig å legge merke til at en person er deprimert, om du ikke kjenner personen godt.

Hva er det første du gjør når du merker at influensaen sniker seg innpå? Du går til legen såklart. Det er influensasesong, og du blir oppfordret til å gå til legen når du kjenner symptomene på kroppen. Det er greit. Det er legitimt. Ikke minst er det akseptert å være borte fra jobb eller skole når man er blitt syk.

Situasjonen er annerledes når det kommer til psykiske lidelser som angst og depresjon. En person med angst vil ofte tviholde på fasaden ved å skjule sine problemer. Psykiske utfordringer blir forbundet med elektrosjokk, tvangstrøyer og galehus. I alle fall kan det føles slik for vedkommende som er “rammet”.

Heldigvis begynner slike utfordringer å bli mer sosialt akseptert. Men fremdeles er det mange som går rundt og er flinke skuespillere. De later som at alt er bra.

Mange er redde for at det blir oppfattet som svakt å innrømme at man har utfordringer med angst, eller depresjon. Kanskje fordi de har opplevd å at andre de har snakket med ikke har kunnet forstå, eller kunnet sette seg inn i situasjonen deres. Faktum er at det ER vanskelig å forstå hvordan angst og depresjon utarter seg, særlig for en som ikke har opplevd det før.

Ulike typer angst

Vi har ulike typer angst, som:

  • Panikkangst – Når man får panikkanfall uten å være i en reell faresituasjon
  • Generalisert angst – En slags frykt for noe ukjent, frykt for at noe negativt vil komme til å skje
  • Sosial  angst – Når man føler at alle legger merke til en, og man sliter med å oppholde seg i sosiale settinger
  • Agorafobi – Når man får angst i gitte situasjoner hvor man føler seg låst

(les mer om de uike typene i linkene nederst i artikkelen)

Behandling for angst

Dersom du tror du sliter med angst eller depresjon, finnes det mange løsninger på dette. De aller fleste vil kunne komme seg ut av det, og det første du bør gjøre er å ta kontakt med en fagperson. For mange betyr dette å gjøre en avtale med legen. Beskriv situasjonen din, og hva slags utfordringer du opplever, så vil legen kunne henvise deg til en aktuell behandler. Dette vil nok medføre noe ventetid, men det finnes også andre alternativer, som lavterskelstilbudet Angstringen.

 Det finnes mange behandlingsmåter for angst, og en av de mest utbredte er kognitiv terapi. Grunntanken i terapien er at følelser og atferd i høy grad blir bestemt av hvordan mennesker strukturerer sin verden ved hjelp av tenkning. (fra wikipedia).

Dersom du har angst, eller kjenner noen som har det, kan det være verdt å ta en titt på følgende linker:

http://no.wikipedia.org/wiki/Angst

http://helsenorge.no/Sykdomogbehandling/Sider/Angst/Generelt.aspx

http://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/angsttilstander/sosial-angst-19842.html

http://www.hjelptilhjelp.no/om-psykisk-helse/temaer/angst/sosial-angst

http://www.sinnetshelse.no/om_oss.html