Bli et bedre menneske i sosiale sammenhenger

0
2761

På vei fra jobb i dag kom jeg til å tenke på at jeg surfer gjennom livet med mer eller mindre problemfrie forhold til mine medmennesker. Og jeg har opplevd andre eksempler på folk som ikke gjør det. Og da kom jeg til å tenke på hva grunnen til denne forskjellen er.
Vær åpen mot andre (unngå forhåndsdømming og fordommer)
Med dette mener jeg at man i i utgangspunktet ikke skal dømme andre personer før man har møtt den/de det gjelder. Og når man hilser på noen som man i utgangspunktet føler en slags fordom mot, skal man gjøre hva man kan for å legge denne til side og heller lete etter positive sider ved vedkommendes personlighet. Alle har sine feil og man velger om man vil se feilene eller det positive ved en person.

Det finnes i psykologien en term som heter «priming». Priming er når noen stempler noe på forhånd. Du vil da ubevisst lete etter dette stempelet. F. eks din kamerat introduserer deg for Ole. Kameraten din har tidligere baksnakket Ole og sagt at han er en komplett idiot. Når du da hilser på Ole er det vanskelig å ikke lete etter disse sidene ved han. Bli derfor bevisst på priming, legg merke til når slikt skjer og gjør det du kan for å unngå å forhåndsdømme.

Unngå baksnakking
Det å baksnakke noen er å skyte seg selv i foten. Igjen har vi på dette området et psykologisk fenomen som gjør at DU blir knyttet opp til de negative tingene du sier om en annen person. Sier du at Ole er en dust, blir du av andre som hører på faktisk sett på som en dust. Dette fungerer også omvendt, altså sier du at Ole er en skikkelig bra fyr, blir du sett på som en bra fyr. Litt forenklet, men slik fungerer faktisk prinsippene. Det bør være unødvendig å si at det er utrolig feigt å snakke om noen bak ryggen. Den som baksnakker vinner aldri. Det forsurer arbeidsmiljø, bidrar til konflikter i familier, vennekrets osv.

Har du et problem med noen vil det beste være å prate direkte til personen det gjelder.

Gi komplimenter
Gi creds der det er rom for å gi creds. Ikke bry deg om du ikke direkte liker personen du gir komplimenter til, har vedkommende gjennomført en bra handling fortjener han/hun komplimenter. Bra mennesker gir komplimenter til sine medmennesker. Gi komplimenter fordi du føler selve personen fortjener det, ikke fordi du krever dette tilbake en annen gang. Selv om det bør sies at dersom man hyppigere GIR komplimenter, vil man hyppigere få komplimenter.

Bli kvitt fortidig last
Mennesker utvikler seg. Situasjoner forandrer seg. Har du tidligere hatt trøbbel med en person, ikke heng deg opp i dette nå. Gi personen en sjangse, glem fortidige laster – de vil ikke gagne ditt forhold til vedkommende i dag. Er vedkommende fremdeles til bry, er du selvfølgelig fri til å utelukke han/hun fra ditt liv, men har du for lenge siden hatt en krangel med denne personen, ikke la det prime ditt forhold med vedkommende per i dag. Igjen må du lete etter det positive, slik at man kan bygge et nytt og bedre forhold til personen det gjelder.

Aksepter andre
Mennesker er det de er. Ikke alle du møter vil gjøre saker og ting på den måten du ville gjort det. Og det bør være helt greit. Har du noe å bidra med hva gjelder andre tankesett angående situasjoner en annen person befinner seg i, gjør for all det – men du kan ikke påtvinge en forandring hos denne. Aksepter at andre personer sier ting du ikke ville sagt, gjør ting du ikke ville gjort, og ser verden med andre øyne enn dine. Kun du ser verden slik du gjør. Andre ser den på sin måte – aksepterer du dette vil du oppleve suksess i det sosiale liv.

Nb. til en viss grad. Føler du at andre overtreder din moral, er frekk osv, skal du selvfølgelig handle. Som sagt, man velger hvem man vil ha i livet sitt.