Den indre dialogen og mindfulness

0
3053

Har du lagt merke til stemmen i hodet ditt? Ja, det høres ut som jeg umiddelbart antar at du ikke er en helt oppegående person. Du kan trøste deg med at alle mennesker har en stemme i hodet sitt, vi kaller den den indre dialog. Den indre dialogen bestemmer mye av hva du gjør og hvordan du oppfører deg.  Du kommuniserer hele tiden til deg selv ved hjelp av din indre dialog. Det skjer HELE tiden. Når du er hjemme og rydder, når du går en tur på gata, når du er i sosiale situasjoner.


Har du noen gang møtt en mentalt ustabil person som går og skravler for seg selv? Ukomplette setninger, negativt snakk, fiktive krangler, uenighet, og plutselige høye setninger er hva som kjennetegner slikt vrøvl. En slik person virker forstyrret. Vel, det er en stor sannsynlighet for at du ligner mer på denne personen enn du egentlig skulle ønske. Du skravler også for deg selv, bare inne i hodet. Mennesker er tapt i tankene sine, og ofte er tankene totalt ubrukelige og uten rot i virkeligheten. Man lar hjernen gå på autopilot og tankene strømmer til. Man er lite tilstedeværende og lever virkelig ikke i øyeblikket.

Før var jeg ikke bevisst på dette, jeg lot tankene fare dit de ønsket og nøyde meg med det. Det som er interessant er at jeg av og til kunne bli litt tungsinnet dersom jeg skulle komme til å tenke på noe negativt. Noe som skjedde i fortiden, eller til og med av en fiktiv hendelse (!). Jeg er sikker på at du som leser dette vil kjenne deg igjen. Trøst deg med at du kan ta kontroll over tankene dine, den indre dialogen. Etter at jeg begynte å meditere, kom jeg over Eckhart Tolles «The power of now» (det er nå du lever). Meditasjon sammen med prinsippet Tolle snakker om i denne boken fungerer meget godt sammen. Det jeg har lært og opplevd er at man ikke skal identifisere seg med disse negative tankene. De er kun tanker, det er et produkt av sinnet, og DU er ikke sinnet ditt. Sinnet er et kraftig verktøy du bruker når du trenger det. Dette høres abstrakt med det første, men les boka og du vil forstå. Vel, det som skjer når man mediterer er at tankene stopper opp, man tenker ikke en tanke, man bare føler og er. Dette er en meget tilfredstillende følelse.

Tankene har som regel alltid rot i fortid eller framtid. Fortiden har vært og fremtiden teller ikke (i en viss forstand), det som teller er hva som er NÅ. Ved meditasjon og forståelse av stoffet som blir presentert ved Tolle, kan man levet fullstendig i øyeblikket. Jeg er sikker på at alle som leser dette nå en eller annen gang har vært 100% i øyeblikket. Da vil man oppleve at den indre dialogen opphører. Det kan skje når man konsentrerer seg fullt og helt om en ting, f. eks når man skriver en artikkel og ordene bare kommer flytende uten at man tenker noe særlig over hva man skriver. Det virker som om ordene kommer fra et helt annet sted enn deg, du oppnår en slags «flow». Ved livstruende situasjoner vil man også kanskje oppleve å være helt i nået, man tenker ikke lenger, man handler og føler. Ved sex oppnår en ofte å kun være i øyeblikket (hvor viktig er vel strømregningen når man holder på? 😉 Når du kjører sykkel ned en bratt og gjørmete bakke, eller om du kjører snowboard i full fart ned den vanskeligste løypa vil man også kanskje oppleve å være fullstendig i nået.

Jeg har ikke mulighet til å bedrive disse aktivitetene hele tiden, derfor prøver jeg å være så tilstedeværende som mulig. Jeg bruker ofte pusten for å være i nået og stanse den unødvendige tankestrømmen. Dette kan du også gjøre, men først må du være bevisst tankene som surrer konstant. Hør den indre dialogen, legg merke til den uten å dømme den eller identifiser deg med den. La den få lov å være der, aksepter den. Bare vit at du ikke er det du tenker. Når du blir bevisst din indre dialog kan du velge å utnytte den (snu fra negativ til positiv) eller du kan velge å stanse den. Jeg skal vise deg en kort meditasjonsøvelse slik at du kanskje vil oppleve å være fullstendig i nået. Har du først opplevd det vet du hva det går i og det vil være lettere å komme tilbake til nået.

For min del kan dette gjøres hvor som helst uansett sinnstilstand. Det tar kun noen sekunder, så det er i grunn den enkleste sak å gjøre. Det du gjør:

Pust dypt og sakte inn med magen. Rolig ut igjen. Dette kan gjøres et par ganger, i noen tilfeller bare en. I det du puster skal du ikke tenke på noen ting, kun fokusere på luften som passerer halsen, brystet og fyller magen din. Ikke tenk – føl. Gjør du dette ca 10-15 ganger om dagen, vil det gagne deg mye mer enn du tror. For det første trener du det fokuset som skal til for å leve i nuet, for det andre stilner du sinnet ditt slik at ingen uvedkommende tanker slipper til. Det er få mennesker i verden som er konstant i NÅet. De fleste tilbringer mentalt sett mesteparten av tiden sin i fortiden eller fremtiden, med kun korte visitter i NÅet, det optimale er når man er mesteparten av tiden sin i NÅet med kun korte visitter i fortiden og fremtiden. (ref. Eckhart Tolle). Så jo oftere du gjør denne øvelsen , jo bedre.

Du kan velge å styre den indre dialogen også. Det er ditt sinn som produserer den, hvorfor skal du ikke? Måten du snakker til deg selv på bestemmer MYE i livet ditt. Den kan bestemme hvor høy selvtillitt du har, om du ønsker å se deg positive eller negative ved en situasjon, hvorvidt du klarer en oppgave eller ikke. Jeg skal ikke uttale meg for mye om dette, kun det jeg vet og har erfart, men jeg vet det er noe som heter voicecoaching som omhandler dette emnet. Bli bevisst hvordan du snakker til deg selv og hvor konstruktiv den indre dialogen er. Er den negativ? Er den høy? Hvordan er tonefallet? Liker du den, liker du det du hører? Legg merke til alle små aspekter, eller submodaliteter som det kalles. Skriv gjerne ned hvordan du opplever din indre dialog. F. eks ofte negativ, høy, monoton, lite konstruktiv. I ren NLP stil kan du endre disse submodalitetene. Din konklusjon er at din indre dialog er lite konstruktiv (i henhold til de negative aspektene/submodalitetene), spør deg selv; Hvordan høres en konstruktiv indre dialog ut? Høy, positiv, komplementer, og morsom kan være noe av det du ønsker din indre konstruktive dialog skal være. Behandle deg selv pent, gi deg selv selvtillitt ved måten du snakker til deg selv!

Jeg ønsker også å dele en annen NLP-greie jeg har lært. Dersom du lar deg irritere av den indre dialogen kan du simpelthen se for deg en volumbryter hvor du skrur ned lyden på hva som blir sagt til deg selv. På denne måten blir måten du kommuniserer negativt med deg selv mindre betydelig. Dette høres riktig ut og helt i tråd med hva Tolle sier; Ikke ta tankene dine så seriøst.