Følger du din intuisjon?

0
2168

Dette innlegget handler om å fri seg fra metoder, modeller, målsetting, og planer. Det kan virke noe motstridende, da det er mye av dette jeg skriver om på disse nettsidene, så jeg er spent på responsen.

Temaet for denne artikkelen er intuisjon, og hvilke fordeler det kan gi å ta beslutninger basert på sin intuisjon, istedenfor ren rasjonell tankegang.

For å sitere foredragsholderen Jan Lorentzen:

Forskning viser at de fleste mennesker tenker ut fra tidligere erfaring og hva andre har gjort når de skal løse problemer. De utnytter bare den rasjonelle halvdelen av hjernen, og ikke engang 10% av den. Dette begrenser muligheten til å finne løsninger, få idéer og ta beslutninger.

Hva forbinder du med intuisjon?

Av mangel på beskrivende ord, er intuisjon for meg et glimt av “klarhet”. For meg er intuisjon som et skilt som plutselig dukker opp, som sier “dette er den riktige veien”. Noen ganger følges intuisjonen, andre ganger overstyres den av rasjonell tankegang.

Å følge sin intuisjon handler om å stole på signaler fra underbevisstheten – det handler om å stole på følelser som dukker opp fra “dypet”. Intuisjon kan ikke planlegges, eller skrives ned på papir. Intuisjon må føles.

Nå kan jeg kun snakke for meg selv, men det å følge sin intuisjon kan være vanskelig. Fra vi er små, er vi blitt “institusjonalisert” gjennom barnehage, barneskole, ungdomsskole, videregående, universitet, og arbeidsplasser. Her lærer man å lykkes gjennom å være logisk, rasjonell, legge planer, strategier, følge en timeplan, være organisert, og prioritere oppgaver etter viktighetsgrad.

Slik jeg ser det, er dette egenskaper man må ha for å lykkes i samfunnet, og jeg sier ikke at det er galt.  Det er bare det at dette i enkelte tilfeller skaper en viss avstand fra noe som også er viktig – det abstrakte ved vår menneskelighet, det som ikke kan settes i bokser, og som ikke kan læres gjennom teori og vitenskap. Kall det åndelig utvikling, kall det tilstedeværelse, eller intuisjon. Å sette navn på det abstrakte er bare en annen måte å putte ting i bokser på.

Jeg mener at måten vi lever på, i stor grad strider i mot vår menneskelige natur. Jeg har sett mange eksempler på konflikten mellom det samfunnet krever – og hva vår vi behøver. Du kan overstyre din egen intuisjon, du kan undertrykke følelser, du kan handle på kompromiss med dine egne verdier – til en viss grad. Men gjør du det for lenge, kan undertrykkelsen manifestere seg i form av angst, depresjon, og andre psykiske lidelser. Mennesker blir ulykkelige av det.

Jeg sier ikke at alt dette ene og alene skyldes samfunnets krav. Men for mange kan det være en medvirkende faktor. De oppstår en avstand mellom de som blir forventet av oss, og det vi egentlig føler vi er her for – det intuisjonen forteller oss er det «riktige».

Og det behøver ikke nødvendigvis å bety at man plutselig skal gjøre dramatiske og store endringer i livet sitt, bare fordi man følger sin egen intuisjon. Det kan handle om å følge sin intuisjon når det kommer til både små og store valg.

“I believe in intuitions and inspirations…I sometimes FEEL that I am right. I do not KNOW that I am.”

– Albert Einstein