Forventninger i forhold til resultat

0
1041

Forventninger du knytter opp mot et resultat påvirker ditt humør når resultatet er oppnådd, eller uteblir. Når man setter seg mål har man lett for å legge til store forventinger i forhold til dette målet. Dette kan være en god ting, og en dårlig ting.Resultatsforventninger fører enten til skuffelse eller mestringsfølelse. Dersom man har store forventninger som skulle vise seg å ikke bli innfridd, vil man bli skuffet. Dette kommer av at man har sett for seg et visst resultat som vil forløpe seg i fremtiden. For å unngå dette, er det viktig å finne ut av hva man bør gjøre nå, for at denne hendelsen skal forløpe seg slik man ønsker. Man må også bli var på sin egen innstilling i forhold til denne hendelsen, og bli klar over hvor mye vekt det er rasjonelt å tillegge denne i forhold til sin egen livssituasjon.

Gode forventninger

  • Visualisering om at målet er nådd
  • Visualisering om at dette målet kanskje kan føre til andre oppnådde mål
  • Når jeg ikke målet, vil jeg nå et annet – og dette er da meningen

Dårlige forventninger

  • «ALT» avhenger av dette målet
  • Når jeg ikke dette målet, kan jeg like så godt gi opp
  • Dette målet overskygger alle mine andre mål, og er viktigere enn alt annet

Målsetting er viktig, men noen ganger når man ikke målene man har satt seg. Da kan det være viktig å speide etter resultater man har fått av å jobbe opp mot dette målet man ikke nødvendigvis nådde. Mye av tankegangen handler om å «surfe på livets bølger» og innrette seg etter de hendelsene som skjer med en.