Hvordan ville ditt liv sett ut om du hadde bedre selvfølelse?

0
4364

[lead]

Jeg ønsker å introdusere dere for et tema jeg kommer til å gå i dybden på, nemlig selvfølelse. Derfor kommer jeg til å poste 3 leksjoner i hvordan du kan oppnå en solid og trygg selvfølelse, og ikke minst kommer jeg til å presentere et tilbud for de av dere som virkelig ønsker å utvikle sin selvfølelse. Kos deg med første leksjon.

[/lead]

Forestill deg at du ikke lenger lar deg bremse av negative tanker om deg selv. Se for deg at du føler deg bra, og ikke tenker på hva andre måtte mene og synes om deg.

Hvilken forskjell ville dette gjort i livet ditt?

Jeg tror vi alle kunne hatt godt av litt mer selvfølelse.

Gjennom coaching og og utallige samtaler med andre, har jeg oppdaget hvor mye selvfølelsen har å si for et menneske.

Psykoterapeuten Nathaniel Branden definerer selvfølelse slik:

  1. Den enkeltes tiltro til å hanskes med de vanligste utfordringene en møter i dagliglivet.
  2. En indre overbevisning om egen rett til å være glad, føle seg verdifull og i stand til å kunne tilfredstille egne behov og ønsker, samt nyte fruktene av egen innsats.

Andre forteller meg at selvfølelse har å gjøre med hvordan de ser på seg selv (selvbilde), og hvor fornøyd de er med seg selv. Det handler om aksept for seg selv, og det å kunne innse egenverdi.

Jeg synes selvfølelse er et spennende tema, fordi den ligger til grunn for vår generelle trivsel, som igjen styrer vårt humør og ikke minst atferd. Selvfølelsen du har, kan påvirke hvordan du gjør det på ett jobbintervju, eller hvordan du kommuniserer med andre – og ikke minst deg selv.

Har du god selvfølelse skapes det positive ringvirkninger som påvirker andre livsområder. Dette har jeg flere ganger observert gjennom coaching. Kanskje har en person tatt opp en utfordring, og ved å løfte perspektivet har denne utfordringen løst seg – ved å jobbe spesifikt med selvfølelsen.

Våre sannheter styrer vår selvfølelse

Selvfølelsen har å gjøre med hva vi har akseptert som våre sannheter. Disse sannhetene fungerer som overbevisninger som bevisst og ubevisst styrer vår tilstand og atferd. Har du noen gang hørt at om du forteller en løgn mange nok ganger, blir det en sannhet? Slik kan overbevisninger dannes, ved at du har tolket og/eller missoppfattet situasjoner som har ført til at din selvfølelse blir preget i negativ grad. Hva tror du skjer med et barn som får høre flere ganger at det ikke er flink til å synge, spille fotball eller lignende? Barnet mottar budskapet som en sannhet, og jeg behøver vel ikke fortelle deg at dette kan påvirke selvfølelsen signifikant.

Mange av oss sliter i dag med etablerte begrensende overbevisninger som en eller annen gang ble skapt i fortiden. Mange av disse overbevisningene kan være ganske destruktive i måten de begrenser og påvirker din selvfølelse. Eksempler på begrensende overbevisninger kan være:

  • Det er skummelt å stå foran forsamlinger, ingen ønsker å lytte til hva jeg har å si
  • Jeg er ikke god nok
  • Jeg gjør en dårlig jobb
  • Jeg fortjener det ikke
  • Jeg kan ikke bli så flink som han/hun

Lar du seg styre av slike sannheter? Visste du at de var der?

Mange opplever å ha en indre kritiker som konstant overvåker en og påpeker eventuelle «feil» du måtte gjøre. Dette er til stort hinder for selvfølelsen.

Vit hva du vil ha

Hvordan ser livet ut med god selvfølelse? Se for deg at de negative begrensningene som ved ett trylleslag snudde, og at de nå istedet jobber for deg. Du føler deg ikke lenger dum, du føler deg plutselig trygg foran forsamlinger, du føler deg faktisk flink… Når du begynner å jobbe med selvfølelsen din, er det viktigste du kan gjøre å innse at dette er noe du må jobbe for selv. Det er også viktig å kunne sette ord på hva du faktisk ønsker å oppnå med din forbedrede selvfølelse.

Forbedre din selvfølelse

Ønsker du å vite mer om dette, samt gå gjennom flere øvelser som kan styrke din selvfølelse? Motta 3 bonusleksjoner direkte til din epost, og få mer informasjon.