Leksjon 1 – Ha fokus på måloppnåelse

0
1956

Fokus på målene dine

Jeg ønsker snakke om hvorfor nettopp måloppnåelse er så viktig, og hva måloppnåelse faktisk kan føre til.

Slik jeg ser det har vi ett liv med fantastiske muligheter, og måloppnåelse kan brukes til å skape nye muligheter, eller å utnytte mulighetene man får. Måloppnåelse er noe av det jeg har vektet tyngst i min personlige utvikling, nettopp fordi måloppnåelse setter en ny retning i livet, det beveger deg mot noe bedre, noe større, noe som gir deg læring og erfaring, og noe som vil gagne andre i livet ditt.

Dette handler måloppnåelse om

For meg handler måloppnåelse om å nå små og store mål, men også og å kunne ekstrahere lærdom og erfaring fra mål som ikke ble oppnådd. Det handler om å peke seg ut en retning, og gå mot det ukjente.

For min del er måloppnåelse altså en mulighet til å endre livet til det bedre. Jeg opplever at jeg får kontroll på livet mitt, og når du gjør det – vil du også føle en enorm mestring i livet og fravær av unødvendige bekymringer. Måloppnåelse skaper kontroll over livet ditt.

Når du kommer godt i gang med måloppnåelsen din, vil du oppleve at du har et ansvar, og det ansvaret gjør at du har mulighet til å peke deg ut en retning du ønsker livet ditt skal bevege seg mot.

I dette kurset skal vi ikke kun snakke om logiske begreper rundt hvordan man setter seg mål (selv om vi gjør det og). Vi skal også snakke om hvordan målene dine skal samsvare med deg som person, og hvordan du skal kunne oppleve maksimal personlig vekst – i jakten på målene dine.

Jeg mener at personlig utvikling, og det å være målbevisst henger sammen. Det merker du om du snakker med personer som har vært bevisst på å nå målene sine, at selv om de ikke har lest en bok innenfor selvutvikling, vil du mest sannsynlig kunne trekke paralleller mellom hva de sier, og hva som tidligere har blitt sagt og skrevet om måloppnåelse.

Det betyr altså at det finnes en rekke prinsipper og metoder for optimal måloppåelse. Mange mennesker ramler tilfeldig bort i disse prinsippene, mens andre går metodisk til verks og lærer seg prinsippene, og implementerer de i sin utvikling mot målene sine.

Kanskje har du funnet noen metoder som fungerer for deg? Kanskje har du prøvd enkelte tilnærminger for å nå målene dine? Kanskje har du nådd store mål? Uansett råder jeg deg til å suge til deg alt du kan gjennom dette kurset, prøv tilnærmingene, gjør oppgavene og se hva som passer for deg.

Det første vi skal begynne med, er å bli målbevisst, eller målfokusert. Jeg kan si til deg at måloppnåelse er viktig i din personlige utvikling og i ditt liv – men for at du virkelig skal forstå hvorfor det er så viktig, må du oppleve hva måloppnåelse handler om.

Poenget er at du kan forstå at måloppnåelse er viktig – på et logisk nivå. Men det er når du virkelig føler hvor viktig dette er for deg, og hva det betyr for deg og ditt liv – og hvor gøy det kan være å ta første steg mot et mål som virkelig harmonerer med deg og dine verdier. Når du føler at noe stort er i vente, og du ser målet i det fjerne – uten å behøve å vite hva det er enda – det er det som skaper begeistring og engasjement – det er der jeg tror og ønsker at du skal være nå.

Før vi går videre vil jeg ta for meg et par vrangforestillinger som synes å dominere temaet måloppnåelse.

For noen kan et mål synes å være den eneste løsningen i deres situasjon. Målet ligger der som en skinnende diamant, hvor alt annet er uvesentlig. Og når man har fått den diamanten, tror man at livet vil forandre seg drastisk, problemer man har vil opphøre, mennesker som før var slemme er blitt snille, bekymringer utslettes og at det bare er solskinnsdager i vente.

Kanskje litt satt på spissen, men det er noe i denne tilnærmingen til måloppnåelse som synes å regjere i visse kretser. Og jeg er selv skyldig i å ha tenkt noe av det samme.

Du skjønner, om vi hele tiden har dette innsnevrete fokuset, at det er kun målet som teller, så vil vi bli ulykkelige. Vi vil føle oss utilfredse og ukomplette. Paradokset er at når man jager målene sine som den eneste løsningen, vil du oppdage at det målet faktisk ikke var den nøkkelen til lykke og velvære du trodde det ville bli. Og hva skjer da? Et nytt mål må nås, denne gangen større og bedre. Og slik fortsetter man, i håp om at man skal føle seg komplett og lykkelig.

Dette er en felle mange går i, og som jeg selv har gått i. Det er derfor min oppgave å opplyse deg om den, og ikke minst, guide deg gjennom en prosess hvor du kan få tak i den diamanten, men også utvikle deg selv som person, og oppleve mestring og tilfredshet. Jeg skal vise deg hvordan du når mål basert på dine kjerneverdier, slik at du når målene basert på den du er. Dette har vist seg å være en ekstrem effektiv tilnærming, siden måloppnåelsen både skjer raskere, og gir deg mer i form av positiv innflytelse på andre livsområder.

Så, jeg håper ikke du misforstår. Vi kommer til å ha et meget konkret fokus på nettopp måloppnåelse, men samtidig vil vi også kombinere dette med hvordan du som person kan suge til deg det beste av dette på veien mot målet ditt og oppleve personlig vekst.

Øvelse
I dag skal vi se på hva slags mål du har oppnådd tidligere, og hva disse har gjort for deg. Vi skal også legge en grunnmur som du skal bygge på videre i din måloppnåelse. I tillegg skal vi også skissere ut ett hovedmål, og et delmål i forhold til dette. På denne måten får vi med oss både fortid, nåtid og fremtid.

Dine tidligere mål

Vi begynner med en fortidsrettet oppgave. Tenk på, og besvar følgende spørsmål.

Hvilke mål har du tidligere oppnådd?

Eks: Jeg fikk en jobb jeg hadde lyst på.

Tips: Det må ikke være et mål du bevisst har satt deg, lagt en plan for, og jobbet mot. Bare se på enkelte ting du har oppnådd, enten bevisst eller tilfeldig.

Hva ga det deg på denne tiden, at du oppnådde dette?

Eks: Dette gav meg en større frihet og mer energi, siden jeg jobbet i 8 timer om dagen med noe jeg genuint interesserte meg for.

Tips: Poenget er å utforske hva mer enn bare de ytre faktorene du fikk da du nådde målet ditt. I dette eksempelet har vi indre faktorer som frihet og mer energi.

På hvilken måte ga dette målet deg fordeler i andre livsområder?

Eks: Jeg var en gladere person da jeg kom hjem fra jobb, noe som gav meg et positivt utslag mtp kommunikasjonen min med samboer og barn. Jeg tjente også bedre, så vi hadde større muligheter til å f. eks dra på ferie og kjøpe ting som ungene trengte.

Tips: Poenget her er å se på hva slags positive bieffekter dette målet gav deg.

Nå har vi brukt litt tid på å se oss tilbake. Vi har sett tilbake på stien du selv har tråkket, og funnet ut av hva slags mål du tidligere har nådd, hva dette har gitt deg, og på hvilken måte det har påvirket livet ditt på andre måter i positiv grad.