Leksjon 2 – Livshjulet, din grunnmur

0
7934

Nå skal vi etablere grunnmuren, som gir en status på hvilke livsområder du er fornøyd med, og hvilke livsområder du ønsker å forbedre.

Derfor skal vi nå ta frem noe som heter livshjulet. Livshjulet er et verktøy som blir mye brukt innenfor coaching, og om du har fått personlig coaching tidligere, er det nok en sannsynlighet for du har vært bort i det før. Om du ikke kjenner til det, skal jeg fortelle litt om hva vi nå skal gjøre.

Her ser du en rekke livsområder. Dette er vanlige områder i en persons liv, og som du ser har hvert livsområde sitt eget kakestykke.

På en skala fra 0 % til 100%, hvor tilfreds er du med disse livsområdene?

Tips: Ta for deg ett og ett livsområde.

Når du er ferdig med dette, vil du kunne få en pekepinn på hva slags livsområder du bør fokusere på å forbedre – noe du kan gjennom måloppnåelse.

Veien videre til ditt mål

Nå har du en pekepinn på hva slags livsområder du ønsker å forbedre. Velg det livsområdet du ønsker å prioritere (typisk det med lavest score), og besvar følgende spørsmål.

Jeg ønsker å forbedre følgende livsområde:
Eks: Sosiale relasjoner

Hva er utfordringen på dette området?
Eks: At jeg har vanskeligheter med å komme i kontakt med nye mennesker.

Hva er grunnen til at utfordringen oppsto?
Eks: Jeg har over lenger tid prioritert mitt eget liv og egne prosjekter. Har derfor ikke hatt tid, eller prioritert å være sosial eller å gå på tilstelninger jeg har blitt invitert til.

Hvordan begrenser dette deg?
Eks: Føler meg usikker i sosiale settinger. Synes det er vanskelig å vite hva jeg skal si, og hvordan man kan komme i kontakt med andre.

Hva har du gjort for å forandre på det?
Eks: Ikke mye konkret til nå. Blitt mer bevisst på utfordringen.

Hva vil du forandre på?
Eks: Min egen atferd og usikkerhet i sosiale settinger.

Når vil du gjøre forandringer?
Eks: Så fort som mulig.

Hva er målet?
Eks: Å bli selvsikker i sosiale situasjoner, slik at jeg enkelt kan komme i kontakt med nye mennesker.

Hva mister du når du når ditt mål?
Eks: Jeg mister tid som kan brukes til mine egne prosjekter.

Tips: Alt har sin pris, og i dette eksempelet ser vi at denne personen vil måtte prioritere tiden sin annerledes for å nå målet. Sannsynligvis har ikke dette for stor innvirkning på denne personen, men dersom det er for mange ting man mister, er ikke målet økologisk godt. Altså, prisen man betaler for å nå målet er for høyt. Dette snakker vi mer om i leksjon 3.

Hva skjer hvis du når ditt mål?
Eks: Jeg vil føle mer sikker i sosiale situasjoner. Jeg vil bli med på ulike tilstelninger uten usikre følelser og unødig stress. Jeg vil bli gladere som menneske, og utstråle mer positivitet rundt andre mennesker.

Hva skjer hvis du ikke når ditt mål?
Eks: Jeg vil forbli usikker i sosiale situasjoner, og det vil mulig bli verre om jeg ikke gjør noe med det og bare lar det fare. Mitt generelle humør vil bli dårligere, og usikkerheten større.

Når du har nådd ditt mål, hva vil være beviset på det?
Eks: At jeg kan bli med på et tilstelning, selskap, eller en event hvor jeg føler jeg får en god flyt i samtale med et nytt menneske.

Hva vil dette gi deg?
Eks: Dette vil gi meg en stor ro og trygghet, og jeg vil kjenne meg lettere til sinns da jeg vet at jeg kan beherske sosiale situasjoner.

Hva betyr det for de som er rundt deg?
Eks: At jeg er lettere å få med på ulike ting som skjer, spesielt i selskaper. De vil oppdage at jeg er en person som kan beherske sosiale situasjoner, og kose meg i de. De vil slippe å dra meg med på ting jeg ikke ønsker.

Hva skal til for å nå ditt mål?
Eks: Jeg må tørre å utfordre meg selv, og si mer ja til å bli med på ting enn nei. Jeg må tørre å ta kontakt med andre, og lære å slappe mer av. Jeg skal være ærlig om mine utfordringer til en nær venn for å få luftet ut mine utfordringer og for å få gode tilbakemeldinger. Jeg skal begynne rolig, for så å øke utfordringene etterhvert.

Dette er et eksempel på hvordan man besvarer en slik øvelse. Noen spørsmål må man skrive mye på, mens andre spørsmål holder det med et par setninger. Jeg håper du tar deg god tid til å gå gjennom oppgaven, da den kan avdekke verdifull informasjon for deg.

Når du er ferdig med oppgaven, vil du allerede ha skissert ut målet ditt. Det er viktig å tenke på at dette målet ikke nødvendigvis skal være hugget inn i stein. Etter hvert vil du lære hvordan du kan sette så gode mål som mulig, og allerede i neste leksjon tar vi for oss hvordan du kan oppdage, og skape motivasjon og drivkraft slik at du kan fortsette å jobbe mot målene dine selv om du kanskje møter stor motstand.

Nå vil jeg at du skal tenke på en konkret ting du kan gjøre, som fører deg nærmere målet du nettopp skisserte ut. Velg en enkel, og konkret oppgave du må utføre til neste gang.