Leksjon 3 – Driv, motivasjon og kjerneverdier

0
6042

På de forrige sidene snakket vi om hvorfor måloppnåelse er så viktig og hvordan det kan gjøre en positiv forandring i livet ditt. Du definerte hvilke livsområde du ønsket å forbedre, og skisserte ut ett hovedmål og ett delmål i forhold til dette.

I neste leksjon kommer vi til å definere og spesifisere målet du allerede har skissert ut. Men før det skal vi snakke om noe av det som kan omtales som kjernen i måloppnåelse.

Og kjerne er et riktig ord, for vi skal faktisk inne ut av dine kjerneverdier. Dette gjør vi for å avdekke hva som faktisk driver deg.

Når du har funnet ut av hva som driver deg, vil du kunne sette dine mål i forhold til dette, og oppnå drivkraft. Drivkraft vil kunne oppleves som en sterk følelse av motivasjon, men drivkraft er ikke bare motivasjon.

Den er sterkere enn som så, den kan oppleves som en nærmest uttømmelig kilde av energi. Og når du har funnet ut av dine kjerneverdier, vil du kanskje oppleve at du brenner etter å utfolde og leve opp til kjerneverdiene dine. Da snakker vi ikke bare motivasjon, vi snakker DRIVKRAFT.

Grunnen til at dette trinnet kan sies å være kjernen i måloppnåelse, er fordi det er her du finner energien og drivkraften til å nå målene dine, og ikke minst får mulighet til å skreddersy målet i forhold til kjerneverdiene dine. Øvelsene vi skal gå gjennom i dag, pleier å være en del av det vi NLP-coacher kaller en peronlig gjennombrudds-session.

Dette er en meget intensiv affære, hvor man vanligvis blir coachet i rundt 5-6 timer, og gjerne over flere dager. Du kan jo selv tenke deg hvor mye slikt koster når en vanlig coachingtime koster fra 750kr i timen og oppover. 😉

I dette kurset har jeg hentet ut selve essensen i en slik session, og vi kommer til å gå gjennom en rekke øvelser. Så sett av tid til dette, og kos deg underveis!
Men la oss først snakke om…

10.000 timersregelen

I følge forfatteren Malcolm Gladwell må du bruke 10.000 timer for å bli en suveren ener i noe. Jeg kan se for meg at Petter Northug har trent i over 10.000 timer. Tiger Woods har trent for å perfeksjonere slagene sine i 10.000 timer. Steve Jobs har lagt igjen over 10.000 timer med dedikert arbeid for å skape et av verdens største merkevare. Arve Tellefsen har stått med fiolinen på skuldra i over 10.000 timer.

Og de er alle suverene enere i sitt felt.

Men hva er det som får noen til å øve, repetere, feile, prøve seg fram, trosse utmattelse og annen potensiell motstand i 10.000 timer?

Kun en person som lever etter sine kjerneverdier.

Kan jeg love deg at du kommer til å kunne dedikere over 10.000 timer på å bli en suveren ener i ditt felt?

Nei, men grunnen til at jeg kommer med dette eksempelet er for å gjøre deg oppmerksom på at du kan komme så uendelig mye lenger når du har funnet din drivkraft, enn om du kun skulle vært avhengig av motivasjon.

Motivasjon er noe midlertidig. Som et blaff. En dag kan du føle deg motivert, en annen dag er motivasjonen borte som dugg for solen.

Drivkraften er en del av deg. Den går aldri bort. Men du må finne den. Det må graves dypt, og du må jobbe med deg selv.

Den hjemløse mannen og trekassen

La meg dele en metafor jeg for første gang leste i The Power of now, en av bøkene til Eckhart Tolle

En hjemløs mann satt på en trekasse og tigget penger av menneskene som gikk forbi i den travle gaten han hadde plassert seg i. Han strakk ut hånden i håp om at han skulle få noen småpenger av de som hadde dette til overs.

Plutselig stoppet en mann opp ved tiggeren, han studerte den hjemløse mannen og virket nysgjerrig på kassen han satt på. Hva har du i kassen spurte den fremmede mannen?

Æsj, der er det vel ingenting. Jeg har sittet på denne kassen i flere år – i den er det nok ingenting å bry seg med.

Har du noen gang tittet opp i da? Spurte mannen

Vel, jeg har vel egentlig ikke det.

Vil du gjøre meg den tjenesten å reise deg opp, og åpne lokket på kassen?

Tiggeren reiste seg litt brydd, men bestemte seg for å gjøre som den vennlige mannen sa.

Han åpnet lokket raskt, og forventet seg ingenting. Denne kassen er da helt tom, tenkte han for seg selv.
I det han åpnet lokket så innholdet, fikk han sitt livs overraskelse. Han fikk ikke frem et ord.

Den gamle trekassen var fylt til randen av gull.

Den rikdommen han hadde letet etter i så mange år, hadde han sittet på hele tiden.

Selv om jeg ikke kan love deg en slik aha-opplevelse som den hjemløse mannen fikk, skal jeg gjøre mitt beste for å finne frem til ditt “gull”. Det kan ta noe tid før du vet hva du brenner for, og hva som trigger din drivkraft.

Men jeg lover det at du vil være et godt stykke på vei når vi er ferdig med dette trinnet – og forhåpentligvis opplever du å ha en større forståelse for hva som driver deg, og at du vil oppleve en større klarhet. Du vil også kunne bli bedre kjent med deg selv, og vite hva som motiverer deg, og hva som ikke motiverer deg.

Glødende mål

Når noen har mål som harmonerer med kjerneverdiene sine, liker jeg å si at de har glødende mål. Dette er mål som får deg til å gløde av energi og drivkraft, og selve målet ligger som en glødende kullbit i resten av det utbrente kullet. Det nekter å brenne opp, det ligger der og utstråler varme og liv. Eller som en stjerne på himmelen, som gløder og lyser opp, litt sterkere enn de andre stjernene.

Vel, det er bare min definisjon. Poenget er at glødende mål skiller seg ut fra vanlige mål man kanskje bare føler plikt ovenfor, og gjennomfører av ren viljestyrke.

Glødende mål gir deg entusiasme, positivitet, engasjement og energi!

Bare så det er klart, “vanlige” mål er for mange en nødvendighet, og jeg forventer ikke at du skal gå å vaske badet i ren entusiasme – dersom det er et mål for deg. Vi trenger også å oppnå mål som ikke nødvendigvis gir oss så mye her og nå.

Essensen i glødende mål er at de som regel er større, eller strekker seg over lenger tid enn de “vanlige målene”. De står ditt hjerte nær, og i mange tilfeller er det noe du har tenkt på lenge, og som du kanskje ikke har fortalt til så mange. Det er virkelig DITT mål.

Om du ikke helt forstår sammenligningen min med glødende mål og vanlige mål – tenk ikke mer på det. Det viktige nå er at vi holder fokus på å finne dine kjerneverdier.

Tenk tilbake på noe du virkelig har hatt lyst til å oppnå, enten det dreier seg om en opplevelse, noe du vil oppnå, karriere, trening, noe sosialt eller lignende.

Det kan være du har oppnådd, eller noe som enda ikke har latt seg oppnå.

Tenk etter:
Hva motiverte deg?
Hva trigget din lyst til å oppnå dette målet?
Hvor mye betød dette målet for deg – hadde det en høyere hensikt?
Var det i sammenheng med noe mer enn selve målet?

Skriv noen ord basert på spørsmålene ovenfor.

Du vil sikker finne ut at dette målet faktisk betyr noe mer enn selve målet. Det ligger noe mer bak målet enn selve målet!

Glødene mål handler ikke bare om å krysse målstreken, men også reisen dit, og hva det betyr for deg som person. Glødende mål inviterer, og legger til rette for personlig vekst, nye erfaringer og mer kompetanse.

Eks: La oss si at mitt mål er å gjennomføre et maraton. Om vi ser objektivt på det, innebærer dette å løpe en viss distanse på en viss tid. Det er selve målet.

Men om vi går grundigere til verks, ville jeg også ha vært nødt til å:

• Sette av tid til trening – tidsstyring
• Lære meg hva den beste treningsmetoden vil være – kompetanse
• Snakke med andre som har gjort det før – nettverke/sosialt
• Utvikle en disiplinert personlighet
• Takle motgang, som mental og fysisk tretthet

Som du ser vil jeg ikke bare ha fullført et maraton, jeg vil også bli tvunget til å utvikle meg selv som person. Det vil bli en rekke ekstra ting, som jeg ikke hadde klart om ikke målet om å fullføre maraton hadde harmonert med mine kjerneverdier.

Du skjønner, alle gode mål er direkte knyttet til hva som allerede driver deg.

Mål som får deg til å gløde er mål som harmonerer med dine kjerneverdier.

Øvelse – verdiavdekking

Nå skal vi gjøre en øvelse. Denne øvelsen vil hjelpe deg til å forstå hva som driver deg. Det som driver deg er som nevnt dine personlige kjerneverdier, og et hvert mål som realiserer dine verdier, vil være et kraftfullt og glødende mål.

1a) Skriv ned 5-10 mål du tidligere har oppnådd.
1b) Besvar følgende spørsmål: Hva ga dette målet deg?

Tips: Tenk personlige verdier/prinsipper. Om du f. eks har tjent 100.000 mer i fjor – beskriv hva dette har gitt deg. Stikkord som da kan komme opp er: Økonomisk stabilitet, frihet, mer tid, mindre bekymringer, etc.

Det vi skal fram til her, er altså hva målene har gitt deg. Hva slags verdier det var viktig for deg å realisere, og leve etter.

Andre øvelse – Din eksisterende motivasjon

Mange har i jakten på oppnådde mål, opplevd en motivasjonsbrist. Det målet du tidligere var så motivert for å nå, virker ikke lenger like tiltalende. Dette kan ha en ugunstig effekt på din tilstand, da mange sliter med dårlig samvittighet fordi de ikke har lykkes.

Vel, jeg kan fortelle deg at det er ikke deg det er noe galt med. Det er målet ditt. En ekstremt viktig faktor mange glemmer/ikke vet om – er at et mål vil sjeldent oppnås kun ved hjelp av ren viljestyrke.

Les den forrige setningen igjen.

Det som definerer et godt mål som du opplever drivkraft til å nå, er at målet er basert på dine kjerneverdier. Eksempler på kjerneverdier kan være: frihet, glede, utvikling, kunnskap, relasjoner, godhet, ro, humor, kjærlighet, entusiasme, osv.Kanskje kommer du på flere?

Neste øvelse går ut på å kartlegge hvor du i dag får realisert/levd etter dine personlige verdier.

2) Skriv ned 5-10 faktorer/områder i livet hvor du får realisert dine personlige verdier.

F. eks: Når jeg trener. Da opplever jeg utvikling, struktur og bedre selvtillitt.

Poenget med denne øvelsen er at du selv oppdager hvordan du blir styrt av dine personlige kjerneverdier. Ser du nå poenget med at dine nye mål bør være basert på disse?

Avdekking av kjerneverdier

La oss ta målet du satte deg i forrige leksjon.

Som et eksempel kan jeg komme med mitt mål:
Jeg ønsker å fremføre presentasjoner med selvtillitt og ro i kroppen.

Dette er ikke bare et eksempel, dette er et faktisk mål jeg har, og som jeg ønsker å utfordre meg selv på.

Neste spørsmål er følgende:

Hva er viktig for deg med hensyn til __________ (målet ditt?)

Mitt svar blir:
At jeg opplever selvtillitt, får en bedre arbeidsdag, øker mine kommunikasjonsferdigheter, opplever mestring, engasjement, og en større ro

De verdiene som dukker opp her, er:
• Selvtillitt
• Kommunikasjon
• Mestring
• Engasjement
• Ro

Som du ser, vil du nok også få andre svar som ikke inneholder rene verdier, som f. eks: “Får en bedre arbeidsdag”.

Oppfølgingsspørsmålet til dette er:
Hva vil det gi deg å få en bedre arbeidsdag?

Svaret som dukker opp er da:
Glede

Da har jeg altså følgende verdier: Selvtillitt, kommunikasjon, mestring, engasjement, ro og også glede.

Neste oppgave går på å sette disse verdiene i et hierarki, hvor du har den verdien som er viktigst for deg øverst.

Ranger dine verdier:
1. Glede
2. Ro
3. Mestring
4. Selvtillitt
5. Engasjement
6. Kommunikasjon

Oppskriften er altså som følger.

1. Skriv ned målet ditt.
2. Finn ut hva målet vil gi deg
3. Finn verdiene bak resultatet målet gir deg

Hva er det viktigste med denne øvelsen?

Når du blir bevisst verdiene dine, vil du også bli bevisst på hva som driver deg. Du ønsker, enten du vet det eller ikke, å leve etter – og realisere kjerneverdiene dine. Når du lever etter kjerneverdiene dine, vil du føle deg lykkelig og ikke minst oppleve drivkraft. Disse verdiene kan endre seg underveis, og er ikke en fastsatt oppskrift. Det kan hende du opplever at du har ulike verdier for ulike mål i ulike livsområder.