Leksjon 4 – Ulike former for motivasjon

0
3844

I forrige leksjon snakket vi om hvordan du kan avdekke dine kjerneverdier, vi snakket om viktigheten av å gjøre dette, og hvordan dine kjerneverdier skaper drivkraft.

For å ytterligere integrere dette, skal vi I dag snakke om ulike typer motivasjon. Motivasjon er ikke bare noe du har, eller ikke har. For å forstå hvordan du kan skape motivasjon, er det også viktig å vite hvordan motivasjon fungerer.

I dag skal vi ta for oss de ulike typene motivasjon, som er:

• Ytre motivasjon
• Indre motivasjon
• Til-motivasjon
• Fra-motivasjon

Som du forstår, er det altså flere elementer i motivasjon.

Ytre motivasjon

Ytre motivasjon handler om ytre faktorer som kan føre til motivasjon. Se for deg den klassiske illustrasjonen med en mann som har hengt en gulrot i en fiskestang, og som rir på en hest og holder gulroten foran hesten. Hesten ønsker å få tak i gulroten og beveger seg fremover. Siden gulroten henger i en fast avstand foran hesten hele tiden, vil den aldri få tak i gulroten. Men håpet om å spise gulroten motiverer hesten til å gå fremover, slik at mannen kommer dit han skal.

Her er det altså en ytre faktor som motiverer hesten til fremgang.

Ytre motivasjonsfaktorer blir blant annet brukt i arbeidslivet, spesielt innenfor salg hvor man bruker provisjon som motivasjon for å få selgerne til å gjøre en effektiv jobb. For hvert møte selgeren klarer å booke, får han en viss sum, eller han får en viss sum for hver gang han selger produktet.

Hva slags ytre motivasjon har du i livet ditt?

Ytre motivasjon fungerer til en viss grad. Man kan ikke basere hele sin motivasjon på ytre motivasjonsfaktorer, da de ikke er like sterke som f. Eks indre motivasjonsfaktorer. Men, en ytre motivasjon kan tilføre den siste dråpen som fører til at man utfører en handling som fører deg nærmere målet.

Indre motivasjon

Indre motivasjon handler i stor grad om det vi allerede har snakket om. At ditt mål harmonerer med kjerneverdiene dine. Dette er en av de sterkeste motivasjonsfaktorene, da den indre motivasjonen vi har ikke bare er en motivasjon. Det som skaper indre motivasjon handler om noe mer enn bare det, og det handler om din identitet og hva du ønsker å realisere.

Fra-motivasjon

Anthony Robbins snakker om de to drivkreftene smerte og glede. Vi mennesker har en drivkraft som beveger oss vekk fra smerte og til glede. La oss si du har en jobb du ikke trives med, du føler deg sliten og demotivert på jobben. En slik situasjon vil kunne få hvem som helst til å komme på tanker om å bytte jobb. Grunnen? Situasjonen hvor du befinner deg i nå, tilfører livet “smerte”. Smerten gir i dette tilfellet en motivasjon for å komme deg ut av situasjonen.

Er dette en god motivasjon? Det kan det i tilfeller være. Problemet med en fra-motivasjon, er at den kan få en til å utføre handlinger på impuls, og andre handlinger som ikke nødvendigvis er så rasjonelle. Som du nok allerede vet er noe av det viktigste i måloppnåelse å vite helt klart hva du vil ha. I et slikt tilfelle vet du godt hva du vil ha, og motivasjonen er basert på noe negativt.

Det som er enda bedre enn en fra-motivasjon er…

Til-motivasjon

Det aller ypperste av det optimale målet, vil inneholde kun til-motivasjoner. Det har kun fokus på det du vil ha, og alle fordelene med nettopp dette. Det er basert på at målet i seg selv er så bra, at du bare må oppleve det. Igjen handler dette om at en av de store drivkreftene er glede. Og et slikt optimalt mål, handler kun om å oppleve glede. Ikke bare at du skal bevege deg vekk fra smerte.

Øvelse

Tenk på målet ditt.

  • Hva slags ytre motivasjonsfaktorer finner du?
  • Hva slags indre motivasjonsfaktorer finner du?
  • Hva slags fra-motivasjoner finner du?
  • Hva slags til-motivasjoner finner du?

Gjelder dersom du har en overvekt av fra-motivasjoner i forhold til til-motivasjoner:

Hvilke flere ting kan du glede deg over ved målet ditt?

Hva mer vil det gi deg når du når målet ditt?

Konklusjon

Nå vet du hva slags motivasjonsfaktorer som finnes, og dersom du tidligere har slitt med motivasjon, ser du sikkert hvorfor. Kanskje har du basert hele målet på kun ytre motivasjon? Eller kanskje hadde du flere fra-motivasjoner som skapte disharmoni?