Leksjon 7 – Nå målene dine med en konkret plan

0
3224

Det vi skal gjøre nå, er å legge en plan for hvordan du skal nå målet du har satt deg.

Du har satt deg et mål, du kjenner til din egen drivkraft bak målet, du vet hvorfor du ønsker nettopp dette målet.

Hvordan skal du nå målet ditt?

Hva slags oppgaver må du utføre får å nå målet? Hvem skal hjelpe deg med å nå det? Hvor skal du begynne? Hva slags delmål må du ha?

Dette er alle essensielle spørsmål du må ha svar på, når du legger planen din.

Målplanen din er din veviser. Den fungerer som et kompass som leder deg på veien mot ditt mål. Den forteller deg når du beveger deg utenfor veien, og den forteller deg hva som må gjøres for at du skal komme inn på det riktige sporet igjen.

Den skal være konkret, og enkel å forholde seg til. Den skal være detaljert, samtidig som den er enkel.

Målplanen har et visst format, i alle fall den jeg bruker. Jeg skal om litt presentere deg for hvordan målplanen ser ut, men før vi gjør det ønsker jeg at du tar i bruk såkalt friskriving.

Jeg vil ikke at du skal la deg begrense av et visst format på dette tidspunktet. Ta en liten brainstorming på følgende, med tanke på målet ditt:

Hva må til for å nå dette målet?

Tips: Hva må du selv gjøre, hva slags oppgaver må du utføre?

Hvilke aktuelle personer kan hjelpe deg med å nå målet? Skriv ned kontakter du allerede har, eller kontakter du ser for deg kan være nyttige i prosessen.

Hva slags kvalifikasjoner må du ha for å nå målet? Tips: Hva må du lære deg? Hva slags nye erfaringer må du gjøre deg?

Med tanke på hovedmålet ditt, hvordan kan du bryte dette opp i mindre delmål? (husk smartøf-modellen også her).

Når skal du nå disse delmålene?

Hvilke livsområder vil bli preget av å nå dette målet?

Flott. Da har du en skisse over planen din. Og om du er forvirret nå, eller føler deg overveldet, så tillatt deg selv å akseptere at du føler det slik nå. Vi vil straks konkretisere planen din.

En slik plan kan brukes i alle tidsestimat. Jeg anbefaler deg å ha en kortsiktig plan, og en langsiktig plan. Du kan legge en plan for eksempelvis de neste 30 dagene. Du kan også legge en plan for de neste 5 årene. Til og med de neste 10 årene.

Du kan velge å gjøre det enkelt, og legge en plan for målet ditt. Om du vil gjøre det mer avansert, kan du opprette en målrekke.

Målrekken går ut på at du begynner med ørsmå, lett oppnåelige mål, før du sakte avanserer til større mål. Etter hvert som du når målene dine, vil du kunne flyte videre på den mestring og drivkraft du oppnår ved å nå målene, slik at du opplever et stadig økende momentum. Dette kalles snøball effekten.

Som du skjønner, er det flere tilnærminger til dette. Det viktigste er uansett at du har en målplan. Og hvordan du går frem, er opp til deg. Jeg skal ikke diktere ned i minste detalj hvordan du velger å gjøre det, men jeg ønsker å gjøre deg oppmerksom på de ulike fremgangsmåtene.