Mindfulness i praksis

0
1032

Det er kommet en ny retning innenfor kognitiv terapi, kalt Mindfulness. Som navnet antyder handler mindfulness blant annet om å stilne sinnet. Det innebærer også det å ha en større grad av tilstedeværelse. Ved å være tilstede, og derfor også oppmerksom i øyeblikket, vil ens hverdag preges mindre av negative tanker og man vil lettere finne roen som er i oss hele tiden.

Når man har et «stille» sinn, eksisterer ikke annet enn det man opplever i øyeblikket. Det finnes mange fordeler ved dette, og det er mange måter å «stilne» sinnet på. Dette vil jeg komme tilbake til i denne artikkelen, men jeg kan nevne noen av fordelene:

  • Mindre bekymringer og negative tanker
  • En større aksept av det som skjer i livet (positivt og negativt)
  • Mindre stress
  • Økt generell velvære
  • En større helhetsfølelse
  • Mer energi
  • Mer ekte interaksjoner i forhold til andre

Tankekjøret

Vi mennesker har en tendens til å forholde oss til enten fortiden, eller nåtiden. Det kan være skyldfølelse for noe som har skjedd, dårlig samvittighet for noe man ikke har gjort. Eller man kan grue seg til noe som kommer til å skje, eller bekymre seg over hvordan ting vil forløpe seg.

Sinnet konstruerer altså illusoriske hendelser som igjen gir en dårlig følelse i kroppen i form av nervøsitet, mindre energi, dårligere selvfølelse, osv. Slik har vi mennesker det, og slik har det vært i tusenvis av år. For å få bukt med dette, finnes det noen enkle grep man kan gjøre. Men først et lite eksempel på ikke-tilstedeværelse:

Har du noen gang snakket med noen som ikke har vært tilstede? Du merker tydelig at personen er oppslukt i egne tanker. Kanskje får du liten respons på det du sier, personen ser en annen vei, skifter tema med en gang osv. En slik person er ikke tilstede. Denne personen er egentlig et helt annet sted, hvor rart det enn høres ut. Dess mer man er i sine egne tanker og jo mer man lar disse overskygge øyeblikket, jo mindre er man tilstede her og nå. Man er ikke oppmerksom på det som faktisk skjer i øyeblikket. Sinnet hindrer en i å oppleve øyeblikket fullt ut. Slik er det med denne personen som ikke er tilstede i samtalen.

Man kan bli kvalt av sine egne tanker. Alle har vel opplevd det å tenke en situasjon «i hjel». Har man en bekymring eller et problem er det lett for at dette tar over sinnet og man får en «fra en fjær til fem høns»-situasjon. Jo mer man tenker på et problem, dess større blir det. Bekymringer avler flere bekymringer.

Sinnet vårt er et fantastisk verktøy, det har gitt oss kreative evner, intelligens, humor, musikalske evner, logisk sans, emosjonell intelligens, evnen til å lære, evnen til å elske, osv. Men noen ganger kan vår beste venn bli vår verste fiende. Det kan fremkalle negative tanker hvor negative følelser oppstår.

Det fine med mindfulness er at man kan bruke det overalt, hele tiden, og man trenger ikke å streve med å lære en rekke ting som først virker veldig uforståelig.

I praksis

Så, du er stresset eller opplever negative tanker for et eller annet. Hvordan bruke mindfulness eller såkalt oppmerksomhetstrening (etter Michael DeVibe) for å minske dette, og hvordan bruke det generelt for økt velvære?

Aksepter

Det starter med aksept. Aksept er nøkkelen. Ingen liker å føle seg dårlig, men det som ofte skjer i en slik tilstand er at man gjør motstand i forhold til det man føler. Kanskje man blir frustrert over hvordan man føler seg. «Hvorfor er jeg ikke glad, hvorfor måtte jeg begynne å tenke på dette nå». Da er snøballen begynt å rulle og man vil oppleve enda flere negative følelser. Motstand gir mer av det man ikke ønsker seg.

Mennesker har et register av følelser, og det hører med i menneskets natur å oppleve følelsene i den ene og den andre skalaen i dette registeret. Det er slik det er. Det er slik naturen er. For å lettere akseptere noe kan man hvile på denne tankegangen. «Nå opplever jeg negative følelser i kroppen min, på grunn av «X» og «Y». Det er slik jeg har det nå, og det er slik det noen ganger er som menneske. Det er hører med å oppleve disse følelsene, fordi de forteller meg at jeg er et menneske og en del av naturen. Jeg aksepterer disse følelsene i dette øyeblikket.»

Så aksepter følelsene i kroppen din. Aksepter at du føler det slik nå, og la det være med det. Aksept er den motsatte polariteten til motstand. Når du har akseptert følelsene i kroppen din, ja da har du jo akseptert de, og du kan finne på noe annet enn å føle deg dårlig. 😉