Oppnå ekte relasjoner med andre gjennom autentisk kommunikasjon

0
3707

Innledning

Dette innlegget vil dekke et forholdsvis stort tema, og det er en fordel at du allerede har lest litt om kommunikasjon som brer seg utover den overfladiske modellen for kommunikasjon. For å få mest ut av artikkelen er det også en fordel om du kan litt om oppmerksomhetstrening/meditasjon, eller at du har en åpen tilnærming til hvordan kommunikasjon mellom mennesker kan fungere.

Autentisk kommunikasjon

Sosiale interaksjoner kan sees på som en kjerne som tidvis er dekket av flere lag. Disse lagene forstyrrer kommunikasjonen mellom deg og den du kommuniserer med, og kan føre til uærlig, og ikke-autentisk kommunikasjon.

Lagene som forstyrrer kommunikasjonen springer ut i fra et behov om å tilfredsstille andre, eller å leve opp til andres forventninger. «Hva skal til for at denne personen liker meg? Hvordan må jeg oppføre meg, hva må jeg si?» De oppstår fordi du ønsker aksept fra den andre, så du prøver å si noe, eller oppføre deg slik du tror den andre vil komme til å akseptere. Dette vil føre til at du er inkongruent, og ikke ærlig med deg selv – etter som du vrir om på bildet av hvem du er. Du prøver å passe inn i det antatte bilde den andre har av deg.

Det som virker som en godt bevart hemmelighet, er at disse forventningene springer ut i fra ditt eget sinn! Du lever opp til forventninger som ikke eksisterer, eller i beste fall er kraftig forvridd. Dette kan skape en uhorvelig mengde frustrasjon, usikkerhet, og ikke minst ødelegge mye for selvfølelsen din.

Se heller på det slik: den eneste forventningen andre har til deg, er at du lever ut i fra dine egne forventninger. Det er dette som skaper autentisk kommunikasjon.

Når det kommer til sosiale relasjoner, er autentisk kommunikasjon roten til alt godt. Når du er 100% autentisk i relasjon med en annen, vil det fri deg for mye usikkerhet – og det vil føles veldig godt og trygt å være i en slik relasjon.

Det hele begynner med selvaksept..

Å være autentisk med andre, innebærer å være autentisk med deg selv. Når du aksepterer deg selv, vil du ikke lenger hige etter aksept fra andre – og dette vil skinne gjennom måten du kommuniserer med andre på.

Om du prøver å skjule noe, eller dekke noe til, (noe som er vanligere enn du tror), prøver du å passe inn i det bildet du tror andre har av deg. Det å tilpasse seg forventninger hverken du eller andre har, vil føre til mye frustrasjon for din egen del, ikke minst når det kommer til hvordan du kommuniserer med den andre.

La oss se på det slik,

Falsk kommunikasjon kommer ikke fra kjernen av deg selv, det kommer fra et bilde av hvordan du tror andre må oppfatte deg for å akseptere deg. Autentisk kommunikasjon kommer fra kjernen av deg selv, den du virkelig og egentlig er.

Konseptet bak ekte kommunikasjon

Kommunikasjon med andre begynner med deg selv. Måten du kommuniserer med deg selv på, skinner i gjennom i kommunikasjon med andre. Hvor ekte du er med deg selv, avgjør hvor ekte du fremtrer i forhold til andre. Dette begynner som nevnt med selvaksept. En person som er ekte, har akseptert seg selv fullt og helt.

Eksempel på en som er selvakseptert:

La oss observere den fiktive personen Stian. Stian er i sin beste alder, har opplevd både oppturer og nedturer i livet sitt, og har tatt med seg erfaring fra dette. Han er en meget bevisst kar. I løpet av livet har han opplevd noe som har gjort at han ble nødt til å søke innover i seg selv, og på bakgrunn av dette har han jobbet med å akseptere seg selv med alle styrker og svakheter, samt kvitte seg med falske og destruktive tankesett.

Stian vet hvem han er, og han tar det ikke personlig om noen prøver å fortelle ham at han er noe annet – i form av negativ kritikk eller falske påstander. Han vet at de fleste har noe de sliter med, og at dette påvirker deres kommunikasjon utad. Han er klar over at forholdet man har til seg selv, speiles i forholdet til andre. Når noen prøver å tråkke på Stian, eller kritisere han, viser han heller medfølelse og sympati – da han ser klart hvilke falske forventninger den andre parten prøver å leve opp til. Og han vet at det ikke er lett, han har selv vært der.

Stian er man kan kalle en sosialt fri person. Dette er basert på lærdom fra tidligere erfaringer, selvaksept, samt en økt bevissthet – eller tilstedeværelse om du vil.

Ekte kommunikasjon er et «sweet spot» du helt sikkert har opplevd tidligere når du er i en ressurssterk tilstand. Tilstander kommer og går, men selvaksepten vil alltid være der, når du først har kommet så langt. For det å akseptere seg selv fullt og helt, finnes det ingen quick guide for. Men jeg kan betrygge deg med at om du begynner å jobbe med dette, vil du begynne å se store resultater på kort tid – selv om du kun har begynt å akseptere deg selv mer med noen få prosent enn hva som er din «standard». Hvorfor?

Fordi selvaksept ligger såpass dypt, at det vil oppstå ringvirkninger med en gang du begynner å røre litt i det. For mange er det her endringer av negative tankesett og fjerning av unødvendige bekymringer begynner. De fleste mennesker som ønsker å jobbe med sine negative tankesett, jobber spesifikt med det ene tankesettet, før de går over på det andre, noe som for såvidt er greit. Men her kommer paradokset: Ved å heller gå dypere ved å jobbe med selvaksept, vil du ta de negative tankesettene ved roten, og du vil slippe denne detaljstyringen. Å ha en logisk og detaljstyrt tilnærming til negative tankesett, er som å dytte ned en og en dominobrikke med for lang avstand mellom hverandre. Når du går dypere og jobber med det som er kjernen av deg selv, vil dette bli som å pirke bort i en dominobrikke, for så så observere at hele rekken faller ned i perfekt rekkefølge. Selvaksept vil gi ringvirkninger i form av elimineringer av negative og destruktive tankesett.

Løsningen ligger som oftest på et annet sted enn hva man i utgangspunktet tror.

 

Bli mentalt fri

En katt vet ikke at den er en katt, den bare er. Men ditt selvbilde er basert på tidligere erfaringer, negative som positive. Erfaringer som har gitt deg både innsikter og begrensede tankesett i forhold til deg selv og hva du er i stand til. Om du var uheldig på barneskolen og «dummet deg ut» da du skulle ha fremføring, vil dette kanskje være med deg gjennom livet, og du assosierer hver eneste situasjon hvor du må snakke offentlig med denne tidligere hendelsen. Å snakke offentlig skaper for deg en frykt for ydmykelse.

Hvis en katt prøver seg på alfakatten i nabolaget, og taper – har den tapt kun denne kampen. Hvis din oppfattelse er at du taper på en eller annen måte, har du kanskje ikke bare tapt denne gangen, men du gjenopplever tapet gang på gang som bilder i hodet ditt. For hver gang du tenker på situasjonen oppleves det like virkelig som den gangen hendelsen fant sted. Du taper om og om igjen. Dette kan skape uønskede reaksjoner som tungsinn, lav selvfølelse og emosjonelle traumer.

Hemmeligheten med å være mentalt fri er å la ting skje, og gå videre. Være tilstede og bevisst. Dette klarer du gjennom oppmerksomhetstrening som lar deg leve i øyeblikket. Dette vil fri deg fra negative emosjoner knyttet til fortiden, og bekymringer knyttet til fremtiden. Når du er fullstendig til stede, vil du være mentalt fri for alle falske forventninger og negative mentale forstyrrelser. Du er kjernen av deg selv, og andre mennesker rundt deg vil ikke bare føle dette, men det vil skinne i gjennom i din kommunikasjon.

Før vi blir alt for esoteriske, la oss ta dette ned til det logiske:

Ta en titt på kommunikasjonsmodellen. De fleste media og reklame-folk vil kjenne til denne:

 

Sender –> budskap –> mottaker.

 

Det som eventuelt påvirker budskapet du sender ut i negativ grad, kalles forstyrrelser. Forstyrrelsene gjør at budskapet du sender ut ikke blir mottatt slik du ønsket.

Noen eksempler på forstyrrelser i kommunikasjon med andre:

  • Måten du leverer budskapet på er inkongruent (du tror ikke helt på budskapet du sender ut, det harmonerer ikke helt med deg)
  • Stemmebruk – lav stemme, unormalt høy stemme, snakker for fort, snakker for sakte, mumling, overdreven bruk av pauseord: uhm…eehh…
  • Nervøsitet – budskapet du leverer blir levert gjennom nervøsitet, som inkluderer en skjelvende stemme og et usikkert kroppspråk

Det finnes mangfoldige flere eksempler på forstyrrelser, men dette er de mest relevante i forhold til dette innlegget. Disse forstyrrelsene, samt det å leve opp til andres forventninger, gjør at du ikke kommuniserer autentisk med andre. Budskapet du sender ut, vil komme til å gi deg en negativ tilbakemelding – ettersom du ikke er kongruent og autentisk.

Derfor har jeg en øvelse du kan benytte deg av. Neste gang du snakker med en person du ikke har en alt for sterk relasjon til fra før av, prøv dette: Se hvor autentisk du klarer å være. Prøv å vær så ærlig med deg selv som du kan være, slik at du kommuniserer akkurat det du ønsker å kommunisere. Tillat deg selv å være mer sosialt fri, snakk med den du vil, og si det som harmonerer med kjernen av deg selv.

(Nå tar jeg det for gitt at du har en viss sosial intelligens, og at du ikke er stygg mot noen 😉

Konklusjon

  1. Fullstendig ekte kommunikasjon med deg selv = ekte kommunikasjon med andre.
  2. Når du frir deg fra begrensninger og blokkeringer vil du kunne ha evnen til å kommunisere uten anstrengelser med de rundt deg, dette gjøres ved hjelp av selvaksept.
  3. Selvaksept kan jobbes med i ulike former, blant annet oppmerksomhetstrening og meditasjon.
  4. Fordelene med autentisk kommunikasjon er:

– Det vil gi deg og andre mer glede i sosiale interaksjoner

– Du blir sett på som en trygg person man kan stole på

– Andre vil oppleve at de ikke må leve opp til dine forventninger (du aksepterer deg selv og andre)

– Mindre drama og usikkerhet

 

Med de beste ønsker om et sosialt fritt og autentisk liv,

Håkon