Dagsseminar: Holistisk og Integral Spiritualitet

  0
  178

  Mer

  oktober 27, 2012 11:00 am - 5:00 pm

  Unity Senter

  Møllergata 23

  Visit Facebook Event

  Dette seminaret vil undersøke holistiske og integrale strømninger innen moden spiritualitet, hvor spirituell selverkjennelse, helhetssyn og bevissthetstransformasjon står sentralt. Seminarets første del undersøker sammenhengene mellom helhet og spiritualitet og hvordan menneskets søken etter det Hellige uttrykker seg forskjellig ved ulike nivå av bevissthet.

  Den andre delen søker en bevisstgjøring av sentrale skyggesider som motarbeider sann spirituell søken, hvor egobaserte følelser/behov, ønsketenkning og ideologi ofte blandes sammen med genuin transpersonlig utforlselse, kjærlighet og visdom.

  Seminaret er et samarbeidsprosjekt mellom Holistisk Forbund og Integralt Forum.

  PROGRAM

  Del 1. Elementer i holistisk og integral spiritualitet (kl 11 – 13)

  Øyvind Solum: Dilemmaer og motstridende tendenser i holistisk spiritualitet: individualisme, mangfold og helhetstenkning

  – Noen sentrale røtter og grunnprinsipper i alternativ og holistisk spiritualitet

  – Holisme og holistisk spiritualitet i Holistisk Forbund

  – Selvet, meg selv eller altet som hellig

  – Kan helheten – eller vi selv – bli mer holistisk?

  – Helhet og del, og forskjellige typer sannhet

  Odd Inge Forsberg: Mennesket mellom Natur og Ånd.

  – Tre dimensjoner i vår åndelige søken:

  – Ånd som Det Store Selv, søken rettes innover ved kontakten med vårt Høyere Selv;

  -Ånd som Den Store Andre, søken rettes oppover mot Gud og skapelsens intelligens;

  -Ånd som Den Store Livsveven, søken rettes utover mot naturen og livet.

  – Spiritualitet sett gjennom ulike bevissthetsnivå og fortolkningsdybde

  Elisabeth Ottestad: Guidet meditasjon: 3 Faces of Spirit

  Plenumssamtale

  Lunsj i Unitykantina (kl. 13-14)

  Del 2. Spirituelle skyggesider (kl. 14 – 16)

  Øyvind Solum: Åndelighet og ideologi

  – Når guruer blir overgripere

  – Å leve i nuet og å følge “Gud” som ansvarsfraskrivelse

  – Profeter, fanatikere og andre utvalgte

  – Spirituell materialism og fenomendyrkelse

  Christine Schetlein Åndelighet som flukt og selvbedrag

  – Når personlige behov idealiseres som spiritualitet

  – Opplysning og spiritualitet som flukt

  – Forvekslingen av jeg og Jeg, eller selv og Selv

  – Selverkjennelse og skyggearbeid i spirituell utvikling

  Elisabeth Ottestad Inquiryøvelse.

  Inquirty er en fordypnings- og bevissthetsutviklende metode brukes i mange spirituelle tradisjoner, og da spesielt i de kontemplative retningene innen de forskjellige verdensreligionene og buddhusmen.

  Avsluttende plenumssamtale (kl 16 – 17)

  Bidragsytere:

  Øyvind Solum er i ferd med å avslutte en mastergrad i sosialantropologi, hvor tema er blant annet holisme i Holistisk Forbund. Han har også vært redaktør og leder i Alternativt Nettverk og Magasinet Visjon, og en av initiativtakerne til Holistisk Forbund.

  Odd Inge Forsberg er dr.philos i biologi, og er en av initiativtakerene til Integralt Forum. Han har sammen med sin Alanja skrevet boka: «Helhet og dybde: Veiviser til Ken Wilbers integrale filosofi».

  Christine A. Schjetlein har 30 års erfaring innen bevissthetsutvikling og spirituell praksis. I mange år har hun tilbudt krysstrening på sine selvutviklingskurs. Hun jobber som psykoterapeut med egen praksis i Oslo, foreleser og holder kurs innenfor den transpersonlige tradisjonen.

  Elisabeth Ottestad er leder av Holistisk Forbund i Stavanger.

  Praktiske opplysninger:

  Tidspunkt:
  Lørdag 27.oktober 2012

  Sted: Unity, Møllergt 23, Oslo

  Påmelding:
  Holistisk Forbund tlf. 22173100 eller
  e-post ti:l [email protected]

  Pris: 400,- kr ekskl. lunsj

  Web: www.holisme.no