Foredrag: AuraTransformasjon™, og Den Nye Tids Energier

  0
  2897

  Mer

  november 24, 2016 6:00 pm - 7:00 pm

  Unity Senter

  Møllergata 23

  Visit Facebook Event

  Jorunn Flaata informerer om AuraTransformasjon™, en metode som kobler deg opp til Den Nye Tids Energier, den frekvensen barna nå bringer inn på jorda, i og med det bevissthetsskiftet som pågår.
  DROP-IN
  INNGANG KR 50,- kontant.

  Jorunn Flaata er Auraformidler™. Hun fikk sin AuraTransformasjon™ i januar 2008, i en turbulent tid med store forandringer i livet. Som øyeblikkelig effekt, opplevde hun å bli mer seg selv. I tiden etterpå har hun erfart intensivert egenutvikling mot å nærme seg sitt eget vesen, sin essens. Jorunn opplever tiden vi lever i som spennende og utfordrende. Spennende, å være med på å løfte energifrekvensen på jorda. Utfordrende, de forandringene dette har ført med seg i forhold til omgangskrets og familie, arbeid, hjemsted. Spennende, mulighetene dette gir når livet åpner seg for det nye. Jorunn ønsker å leve og virke i Den Nye Tids Energier. Som Auraformidler™ ser hun Auratransformasjon™ som et effektivt verktøy til å kunne hjelpe mennesker som vil det, opp i frekvens.

  www.auratransformasjon.no