Indigobarn, Krystallbarn & AuraTransformasjon™ – Den Nye Tids Energier

  0
  690

  Mer

  mai 12, 2016 6:00 pm

  Unity Senter

  Møllergata 23

  Visit Facebook Event

  Velkommen til foredrag.
  Inngang kr 50,- kontant

  Jorunn Flaata er Auraformidler™. Hun fikk sin AuraTransformasjon™ i januar 2008, i en turbulent tid med store forandringer i livet. Som øyeblikkelig effekt, opplevde hun å bli mer seg selv. I tiden etterpå har hun erfart intensivert egenutvikling mot å nærme seg sitt eget vesen, sin essens. Jorunn opplever tiden vi lever i som spennende og utfordrende. Spennende, å være med på å løfte energifrekvensen på jorda. Utfordrende, de forandringene dette har ført med seg i forhold til omgangskrets og familie, arbeid, hjemsted. Spennende, mulighetene dette gir når livet åpner seg for det nye. Jorunn ønsker å leve og virke i den nye tids energi. Som Auraformidler™ ser hun Auratransformasjon™ som et effektivt verktøy til å kunne hjelpe mennesker som vil det, opp i frekvens. www.auratransformation.no