Innføring i chakraer, ulike energinivåer og hvordan disse påvirker vår bevissthet

  0
  221

  Mer

  september 13, 2012 5:00 pm - 7:00 pm

  Unity Senter

  Møllergata 23

  Visit Facebook Event

  Viten om chakraer og kroppens ulike former for energi ble utviklet i Asia gjennom mange tusen år. I disse dager er denne kunnskapen allemannseie og brukes i en mengde alternative behandlingsformer og spirituelle retninger. Men forvirringen er stor og de personlige opplevelsene mange. Kom derfor på et teoretisk foredrag om det tantriske synet på energiene i kroppen vår og få økt forståelse og innsikt i hva chakraene er, hvilke nivåer av kroppen og auraen de påvirker, polaritet, og hvordan disse energiene er knyttet til følelsene og bevisstheten vår.

  Foredraget er ment å gi en inngående, men teoretisk innsikt i det metafysiske synet på kroppen og sjelen i henhold til den mange tusenårige indisk-tantriske tradisjonen og dens indre og ytre utforskningen av mennesket. Vi vil forsøke noen korte praktiske øvelser , men ellers er foredraget ment som en inspirasjon for å forstå mer av seg selv og å finne sin egen spirituelle vei og måte å jobbe med disse energiene på.

  Foredraget er også en god teoretisk basis for chakrayoga som starter opp hver torsdag til samme tid fra og med 20. september.

  Kontaktperson: Torstein Worren
  Telefon: 97079667
  e-mail: [email protected]
  web-adresse http://transcendens.no/
  Pris: Pris: 50,-