Innføringskurs i Psykosyntese

  0
  197

  Mer

  november 14, 2012 til november 18, 2012 3:00 pm - 5:30 pm

  Unity Senter

  Møllergata 23

  Visit Facebook Event

  INNFØRINGSKURS i psykosyntesens modeller og arbeidsmetoder. Kurset er lagt opp som 10 workshops med noe teori, mye praktiske øvelser, og gir mulighet for for å bli kjent med psykosyntesens prinsipper og for personlig fordypelse, uttrykk og utvikling….

  Innføringskurset gir innføring i Dr. Roberto Assagiolis psykosyntesemodell og metodiske tilnæring.

  Kurset er satt sammen av 10 mindre workshop hvor du blir kjent med modellens sentrale prinsipper og begreper gjennom erfaringsbasert læring, noe som gir deg innblikk i psykosyntesens arbeidsmåter og en dypere opplevelse og forståelse av hvordan du kan anvende metoden i egne og andres utviklingsprosesser.

  Innføringskurset er obligatorisk for kandidater som skal søke opptak til profesjonsutdanning i Psykosyntese psykoterapi.

  Deltakere mottar kursbevis

  Det serveres te,kaffe og snacks
  Kursavgift kr. 4.900,-

  Kursarrangør: Norsk Institutt for Psykosyntese

  Mer informasjon og søknadsskjema fås ved henvendelse til instituttet.

  Kontaktperson:
  Lise Thorstensen Tlf: 97 95 89 03

  Email:
  [email protected]

  Web:
  www,psykosyntese.no

  Tid: Onsdag 14 november kl.15:00 til Søndag 18 november kl.17:30:00

  KURSETS INNHOLD

  Kurset er bygd opp som en reise gjennom psykens mange aspekter. Ved hjelp av øvelser og i arbeid sammen med andre kursdeltagere kan du tilegne deg kreativt ”verktøy” som kan brukes i dagliglivet.

  I løpet av dette kurset lærer du bl.a. å anvende indre dialog og kroppsbevisstgjøring. Tegning, bevegelse og guidete meditasjoner inngår også. Kurset inkluderer dessuten en time individuell terapi med en psykosynteseterapeut.

  Hva kan innføringskurset gi deg?

  Gjennom psykosyntesens metoder og teknikker søker innføringskurset å inspirere deg til et utvidet syn på deg selv og andre, og gi innspill til å se din livssituasjon fra nye vinkler.

  Kurset prøver å legge til rette for at du kan:

  • Få økt selvinnsikt og forståelse av andre, og dermed forbedre dine mellommenneskelige relasjoner.
  • Komme i kontakt med din egen kreativitet og skaperevne
  • Hente frem indre ressurser
  • Få kontakt med sensitivitet, tilstedeværelse og styrke
  • Øke selvtillit og tiltro til egne evner?

  Gir du prosessen mulighet til å arbeide videre i deg, kan resultatet være større indre og ytre fleksibilitet i møte med livets med, – og motgang: en opplevelse av økt indre frihet og evne til valg.

  Innføringskurs er obligatorisk for alle som vil søke opptak til den fire-årige kliniske profesjonsutdanningen i psykosyntese psykoterapi.

  Kurs som tilbys av Norsk Institutt for Psykosyntese er utviklet ved The Psychosynthesis and Education Trust i London. Utdanning fra The Trust, er i Storbritannia godkjent av The British Association for Councelling (BAC) og The United Kingdom Council for Psychotherapy (UKCP. I Storbritannia er dessuten psykosyntese godkjent som universitetsfag, både som BA, hovedfagsstudie(MA)og doktorgrad(PhD).
  Målgruppe for kurset
  Kurset kan brukes både i en personlig og profesjonell sammenheng.

  Kurset passer for personer som arbeider innenfor helse og omsorgsfag, formidling og undervisning, som lærere, leger, sykepleiere, konsulenter og terapeuter innenfor ulike modaliteter. Kurset passer også for mennesker som ønsker å få et inblikk i hvordan man kan arbeide med personlige utviklingsprosesser gjennom Psykosyntese, eller som ønsker å få tak i indre ressurser for å skape positiv endring i eget liv.

  Kurset passer for personer som ønsker verktøy for

  – personlig, interpersonlig og transpersonlig utvikling
  – å få bedre kontakt med sitt indre liv
  – å utvikle sin ekspressivitet og sitt kreative uttrykk

  For kandidater som ønsker utdanning i Psykosyntese psykoterapi, er gjennomført kurs en forutsetning for å bli tatt opp i profesjonsstudiet.

  Kursmateriell
  Kursmateriell som kompendium, papir, tegnesaker m.m., er inkludert, og vil bli utdelt på kursets første dag.

  Eksamen / sertifisering
  Kursbevis utstedet