INTRO-kurs OSLO Biodynamisk Kranio-sakralterapi

  0
  2885

  Mer

  januar 26, 2017 til januar 27, 2017 9:00 am - 4:00 pm

  Unity Senter

  Møllergata 23

  Visit Facebook Event

  16 leksjoner over 2 dager
  Pris: 2300 N.kr.
  Underviser: Søren Carlsen
  Sted: Unity Senter, Oslo Sentrum

  INTROKURS innhold:
  Bakgrunn og historikk om KST. Innsikt i de forskjellige retningene innenfor KST.

  Kroppens biomekaniske funksjoner som det fysiske fundament, samt trening i å kjenne /sanse disse bevegelser.

  Å sanse, se, lytte og kjenne klienten.

  Det ordløse rommet, og bevisst berøring.

  Å kjenne spenning og avspenning i vevet.

  “Light touch”.

  Terapeutisk nærvær – terapeut/klient-relasjonen som plattform for helbredelse.

  Å skape kontakt og tune in.

  Grounding, tilstedeværelse og utvidet persepsjon.

  Introduksjon til å lytte til kroppens historie.

  Å arbeide som KST-terapeut, og om de forskjellige muligheter.

  Hva er det godt for? Hvorfor bruker man KST?