Kurs Damanhur: Kurs: Mannen og kvinnen – i begynnelsen var de Ett

  0
  616

  Mer

  februar 7, 2015 til februar 8, 2015 10:00 am - 5:00 pm

  Unity Senter

  Møllergata 23

  Visit Facebook Event

  Historien om den første atskillelsen og hvordan vi kan lære å bringe det mannlige og det kvinnelige sammen igjen i og utenfor oss selv. Kurs med Tridacna Belladonna fra Damanhur.

  Det fantes en tid da menneskeheten ikke var oppdelt i kjønn, og heller ikke i antall, men så ønsket den å erfare mangfoldet av former og Den ene delte seg, først i to, og deretter i mange. Mannen og kvinnen ble skapt som vi kjenner dem også idag, og det ble krig: Mannlig mot kvinnelig og individ mot individ.
  Vi gjenoppdager hvordan de egenskapene som utgjør det mannlige og kvinnelige inni såvel som utenfor oss, utfyller hverandre, for derved å rydde opp i og gjenopprette det enhetlige ved erfaringen; unndra den forvirringen som er oppstått der krefter i opposisjon til menneskehetens utvikling har ønsket å hindre en integrering.
  Vi nytolker hva det mannlige og det kvinnelige egentlig er, uten å la oss styre av vanetenkning eller passive, tradisjonelle oppfatninger. Kurset byr på en dynamisk og interaktiv prosess som skal gjøre alle i stand til å nærme seg disse to delene i seg selv og harmonisere dem, til beste for seg selv og relasjonene de står i.

  Tridacna Belladonna (Patrizia Rosso, f.1962) er utdannet psykolog og i Damanhur spesialisert på våre ulike personligheter i henhold til den damanurianske forståelsen av hvordan sjelen er satt sammen og opptrer i formenes verden. Hun er blant underviserne i den damanhurianske healerskolen, og har skrevet boken Hva er alkymi – På jakt etter de levende kreftene i universet av relasjoner (1998).

  Undervisningen foregår på italiensk med oversettelse til norsk ved Poiana Issopo (Anne Gjeitanger). Ta kontakt på tlf 93025977 eller mail [email protected] for mer informasjon og påmelding.

  Kurspris: kr. 2000 nok.