Reinkarnasjon, Returnere og Gjentakelse

  0
  207

  Mer

  februar 25, 2013 7:30 pm - 8:30 pm

  Unity Senter

  Møllergata 23

  Visit Facebook Event

  En historisk, kulturell og filosofisk forklaring til sjelens returnering.

  Paradoksalt nok har det største mysteriet i menneskets liv vært sin
  egen død. Kjenn læren av «Bardo Thodol» og oppdage hva som skjer med «sjelen» etter å ha forlatt sin kropp.

  Foredraget er en del av en ny kurs i personlig utvikling, En Ny Visjon av Livet som starter her på Unity Senter…

  Inngang: 50 kr

  GNOSTISK ANTROPOLOGI OG SELVUTVIKLING

  Oppdag din indre verden og løs dine problemer selv,
  gjennom selv-analyse, refleksjon og ved hjelp av gnostisk antropologi,som er basert på fire søyler: Filosofi, kunst, vitenskap og religion som er tilstede i alle kulturer fra østlig orient til vestlige sivilisasjoner gjennom alle tider.

  Gnosis er et ord som har sin etymologiske opprinnelse fra det greske ord som betyr kunnskap, en transcendental kunnskap som kan bli funnet i alle eldre kulturer og sivilisasjoner, kamuflert i vakker kunst, i symfoniene fra de store mesterne, i arkitektur fullt med skulte symboler, i teater som gir utrykk for transcendentale prinsipper, i skulpturer som vitner om ut store filosofiske sannheter, i vidunderlige danser fra tidligere tider, i kultur, tradisjoner, myter og legender fra forskjellige breddegrader.

  Gnosis tilhører ingen spesiell ideologi – det er en kunnskap som ligger latent i alle kulturer fra alle tider, og som tilpasser seg alle tider – også i dag i vår nåværende og midlertidige sivilisasjon av det 21 århundre.

  AGEAC (Gnostic Association of Anthropological, Cultural and Scientific studies) er en International institusjon som samvittighetsfullt viderebringer resultatene og læren til forskeren og filosofen Samael Aun Weor. Vårt eneste formål er å hjelpe mennesket til å kjenne seg selv i dybden, i horisonten av sin egen eksistens.

  Her kommer en kort summering av kursens innehold:

  – INTRODUKSJON TIL PERSONLIG UTVIKLING (VEIEN OG LIVET)
  Ethvert menneske har på et eller annet tidspunkt i livet undret seg:
  Hvem er jeg? Hva er meningen med livet mitt? Hvorfor lider jeg?
  Hvorfor …? … Og du? …

  – PSYKISK STUDIE AV MENNESKET
  Det finnes en «indre verden» eller «psykologisk rom» hvor de hemmelige kildene til alle våre tanker, følelser og holdninger kommer fra. Ikke søk utenfor deg selv hva som er inni deg selv. Menneske kjenn deg selv!

  – DEN FJERDE DIMENSJONEN
  Einsteins «relativitetsteori» beviste eksistensen av andre dimensjoner bortsett fra denne tre-dimensjonale verden. Flere fenomener som «The Bermuda Triangle», «Philadephia Experimentet», «Mystiske forsvinnende», etc, kan bare forklares med hjelp av denne kunnskapen.

  – ASTRAL PROJEKSJON
  Prosedyrer for å bevisst gå inn i den fjerde dimensjon (også kalt
  Astral Verden) var kjent i Egypt. De gnostiske studiene har arvet
  disse nøklene, og derfor kan du nyte uvanlige opplevelser som å reise i tiden.

  – DRØMMERNES TRANSCENDENS
  Drømmene tilbyr, i deres symbolsk dybde, en transcendental mening til menneskets liv. C.G. Jung sa det med god grunn at vi ikke skal
  undervurdere drømmer, og Talmud sa at en drøm som ikke har blitt
  forstått er som et brev som ikke har vært åpnet.

  – DRØM YOGA
  Drømmene har orientert livet av de store mennene i alle tider. Så,
  tror du ikke at de også kan orientere livet ditt? Du kan lære en enkel
  metode for å huske alle dine «oniriske» erfaringer, og gi en korrekt
  tolkning av drømmene.

  – BEVISSTHETENS OPPVÅKNENDE
  Selv om det sover, finnes det i oss en fakultet som er i stand til å
  gripe og forstå de store sannhetene om livet og døden. Våkn opp til
  den store virkeligheten av livet med en veldig naturlig og enkel
  prosedyre.

  – TRANSFORMASJONEN AV INNTRYKK
  Hundre av grundige studier har vist at mennesket er et offer for
  omstendighetene som omgir ham: Stress, aggressive reklamekampanjer, økonomisk krise … Vet hvordan du skal håndtere vanskelige situasjoner i livet ditt.

  – LOVEN OM ÅRSAK OG VIRKNING
  Vi lider, og det aller verste er att vi ikke vet årsaken til denne
  lidelsen. I livet, skjer det ingenting av en tilfeldighet. I neste
  eksistens vil vi samle resultatet av våre nåværende handlinger. Et
  ordtak sier at «alle plukker opp innhøstingen av det man har sådd» ..

  – SAMSARAS HJUL
  Kanskje du har noen ganger drømt at du snakket et annet språk, at du bodde i tidligere tider, eller at du hadde en annen kropp. Ikke vær
  redd, de er bare minner av tidligere eksistenser.

  – SJELEVANDRINGEN
  Gamle orientalske tradisjoner attesterer at sjelen må gjennomgå
  «evolutive» og «involutive» prosesser i mineral, vegetal og dyreriket
  før den når det menneskelige riket. Har du noen gang hørt om «gnomer», «alver» eller «ånder» av naturen?

  … og vi fortsetter med mange fler interessante temaer som
  «Meditasjonens vitenskap», «Studiet av hellige symboler fra gamle
  sivilisasjoner», «Sinnets universum», «Lydens kraft», «Studie om
  Chakras», «Elemental-Terapi og Totemism», «Kabbalahs ti Sefiroter»,
  «Hinayana og Mahayana Buddhism», «Alkymi, transmutasjonens vitenskap», «Symbolikken i de gotiske katedralene», «Atlantis», «Kundalini og Tantrism»… og mye mer!

  For mer informasjon om AGEAC og Gnosis besøk vår nettside: www.ageac.org

  AGEAC Norge

  Tlf: 96809293

  Email: [email protected]