SOUL-GATHERING med André Noah: DITT HØYESTE POTENSIAL

  0
  625

  Mer

  april 20, 2016 7:30 pm

  Unity Senter

  Møllergata 23

  Visit Facebook Event

  Soul-Gathering med André Noah: DITT HØYESTE POTENSIAL

  Som mennesker lever vi gjennom ulike grader av våkenhet i livet. Noen mennesker er allerede våknet som essensen vi er bakenfor sløret. Andre har fått smakebiter av denne væren gjennom meditasjon og andre spirituelle opplevelser, men opplever fortsatt sterk identifikasjon med sløret og livets masker. Mens atter andre kjenner at livet er som en karusell, der en opplever lengre perioder av grenseløs kjærlighet – før en ny periode med sterke begrensninger oppleves.

  Du inviteres nå til en investering i ditt liv. En investering i å kjenne Ditt Høyeste Potensial – som en levende og helt tilgjengelig frekvens.
  Denne frekvensen som er felles for alle, fordi den alltid er tilgjengelig. Den er alltid en inngang til vår essens.

  Hva er Ditt Høyeste Potensial ?
  Gjennom ordene kan det være lett å TENKE – at det er noe du må «finne», eller noe som må ordne seg, falle på plass.
  Det føles nesten uoppnåelig – men kan være du får det til.
  Kanskje du har følt deg fortvilende langt fra en slik energi, eller et slikt liv – så derfor må sannsynligvis svaret eller løsningen på et godt liv være veldig vanskelig.

  Men hva om det ikke er slik. Hva om livet bakenfor alle maskene og alle skuespillene faktisk er veldig enkelt. At det er genialt enkelt, fordi du i din essens er en intelligens av grenseløs kraft og kjærlighet.

  Så la oss se på ordene igjen: DITT HØYESTE POTENSIAL
  Og la oss se de med den energien som virker gjennom din grenseløshet.

  DITT
  Det er Deg, i betydningen din essens som sjel og etter hvert også som menneske. Det er den energien som vi kan kalle «det uberørte». Den delen av deg som aldri kan såres, eller mistes.
  Det som bare Er.

  HØYESTE
  Vi har en fri vilje som mennesker. Jo mer vi er og lever vår essens, jo mer vi er bakenfor sløret. Desto mindre oppleves det å være noen valg. Vi vet hva som er vår sannhet, og lever den.

  Men inntil denne væren er realisert, så eksisterer mange mulige livsveier som til slutt gjenforener dette eller et senere liv med «det vi er».

  Ordet «Høyeste» i denne sammenhengen, referer til at vi velger den høyeste graden av våkenhet. Den frekvensen som lar oss våkne og gjenforenes med det vi er – på den mest harmoniske måte, men samtidig uten å utsette noe. Det som er klart til forløsning forløses. Kjærligheten som er klar til å kjennes, åpnes.

  POTENSIAL
  Potensialet er kontaktpunktene mellom det du er i din essens, og det livet du lever både bevisst og ubevisst. Kontaktpunktene som lar den fulle integrasjon og realisering skje som menneske.
  Potensialet ditt får være helt åpent.

  Samlingen lar deg kjenne DITT HØYESTE POTENSIAL frekvensen. Gjennom å kjenne frekvensen, skjer gjenkjennelsen av hva vi er. Det vi ER åpnes som øyeblikket selv, og får være som en strøm av kjærlighet fyller væren som hele livet vårt.

  SAMLINGENS GJENNOMFØRING

  Del 1:
  Stille Aktivering / Transmission av André Noah

  Del 2:
  Hoveddel med temaet DITT HØYESTE POTENSIAL i form av meditasjon og aktiveringer.

  Del 3:
  Stille Aktivering / Transmission av André Noah for integrasjon og dybde-åpning av samlingens energier.

  KRAFTFULL SAMLING

  Denne samlingen virker sterkt åpnende for din sjels-frekvens, forløsningen av dine masker, og åpningen av livets vitalitet.
  Gjennom din deltakelse aktiverer du en kraftfull periode med åpninger og integrasjon i ukene som følger.

  PRAKTISK INFO

  Dato / tid:
  Onsdag 20 april – kl 19:30
  Varighet: 2 – 2,5 timer

  Investering:
  300kr kontant

  Påmelding:
  send sms til 411 43 904 eller personlig melding på facebook.

  Namaste & velkommen…
  André Noah