The Resurrection – Transmission of Living Embrace med Andrè Noah

  0
  3008

  Mer

  mars 20, 2018 7:00 pm - 9:30 pm

  Unity Senter i Oslo & Hjemme-Deltakelse

  THE RESURRECTION – Transmission of Living Embrace

  Det er med en dypt beveget følelse at denne samlingen settes opp nå. En samling som jeg visste ville åpne seg i løpet av de kommende ukene, og som nå har landet.

  Dette er hoved-samlingen for hele THE LIVING EMBRACE RETREATEN.

  Dette er en samling, og en frekvens som har åpnet seg i utrolig vakre nyansers syntese de siste årene.
  I sin essens er frekvensen bakenfor alt som handler om tid og sted, der den er helt ett med vårt sanne selv sin essens.
  Men frekvensen er «ny», fordi den åpnes nå som en kollektiv realisering av det indre mester-mennesket.

  THE RESURRECTION frekvensen og åpningen i mennesket, er selve den levende frie frekvensen i vår jordlige essens – i realisering til å samleves med vår sjelelige frihet.

  I jordens og menneskehetens evolusjon, så har realiseringen av den opplyste tilstanden i mennesket – skjedd fordi den individuelle sjelen har nådd sin fristilling som menneske. Behovene har blitt fristilt, i enhet med det sanne selv sin realisering.

  Gradvis har det nå skjedd et skifte i signaturen til menneskets selv-realiserings energi. Vi kan godt si at signatur-energien, for hvordan opplysthet skjer – har endret seg.
  Vi er klar til å kjenne hvordan fellesskapets kjærlighet, ikke bare har kunnet løfte sammen – men også samskaper en synergi til felles realisering av en ny jord.

  Dette skjer fordi vi som en menneskehet er i ferd med å oppleve en masse-realisering av vår sanne natur.
  Som en del av denne «avtalen» i menneskehetens sjel – så ligger tilstedeværelsen som tillater at det store løftet skjer. Dette enorme løftet, er det vi så uendelig sterkt har kjent skje siden dens initiering rundt 2012 og frem til nå. Der enormt mange sensitive mennesker har bidradd og fortsatt bidrar i løftet. Ved å bare være, og tillate indre prosesser å være ett med det store skiftet.

  Den andre delen av denne «avtalen» i menneskehetens sjel, som er i enhet med realiseringen av jordens nye frekvens – er den våkne levende menneskelighet som vi nå er beveget oss inn i.

  THE RESURRECTION er kroppens og jordens oppstandelse innenfra, der dens innerste essens trer frem som helt likeverdig og ett med den formløse sjels-frekvens.

  VISJONEN FRA JORDENS SJEL
  Gjennom det siste året har visjonene om dette skiftets levende realisering kommet på rad og rekke – både i den dypeste enkle menneske-nærhet og i de store energi-linjenes åpenbaringer.

  Helt siden min egen oppvåkning for snart 15 år siden, har visjonen med ørnen og kondorens møte – vært en levende kjærlighet inni kroppens enhet med jordens og menneskehetens skifte. Når ørnen og kondoren møtes i senter av jorden, så starter den nye tiden. Og det er dette som skjedde, og startet den store oppvåknings-bølgen fra 2012 og frem til nå.
  En hel menneskehet er enda i åpning, til å virkelig ta inn over seg – at himmel og jord allerede er åpnet til å kjennes i mennesket.
  I denne indre bølgen, skjer den store forløsningen – i den koordinerte fristillingen i menneskets indre, og det store kollektive løftet.

  VISJONEN NÅ
  Men det var en visjon som sjelen visste ville komme, og som ville markere det tydelige skiftet. Og når denne visjonen kom, kjentes hele menneskehetens ånd som fristilt gjennom den levende menneskekroppens kjærlighetsflyt.

  En visjon, og en realisering gjennom hele mennesket – som har tatt mange uker å lande i. En hel menneskelighet som har fått åpne seg gjennom helt nye opplevelses-nyanser.
  Så skjer den neste indre åpning i evolusjonen vår. For de som er klar, gjennom forskjellige nyansers åpenhet. Når bølgen stopper – og mennesket gjenforenes med den endeløse fred og stillhet.

  Så kom visjonen. Kondoren i fra sør, som er helt forankret i den nye tids feminine energi – flyr på ny til hjertet. Men denne gangen for å møte sjelens ett i mennesket, som er klar til å kjenne den indre perlen av våkenhet som hviler bakenfor alle bølgers fristilling.
  Jeg ser kondoren som bærer og viser menneskets oppstandelse, som en levende plasma-energi som viser og er jordens klarhet med mennesket. Den vises gjennom de høyere dimensjoners væren – men vibrerer og kjennes i enheten med jordens og menneske-sjelens indre kjerne.

  Denne frekvensen av sannhet, er vårt sanne selv sin levende bevissthet – som vet, og ser dens jordlige speilbilde. Inni jorden. Inni alt av vår sanne menneskelighet, som ikke har kunnet bli levd ut i våre liv. Men som alltid har vært er. Helt sann, levende ubetinget kjærlighet.

  Plasma-energien av menneskets indre oppstandelse ses, og kjennes inn til menneskehetens ett i min kropp. Som er i levende enhet med oppvåkningen som skjedde, og ble forankret inn i jorden på Kilimanjaro for 15 år siden.

  Den åpner kjærlighetens ubetingede sanne uskyld gjennom hele kroppen, som opplever seg selv helt ny som øyeblikkets fødsel – gjennom en katarse av kjærlighet i hele kroppen.
  Kroppen blir helt stille. Og samtidig helt levende. Alt og ingenting. Den er i samadhi / dypeste bliss – levende i den dypeste indre ekstase, samtidig som den ikke kan røre på seg. Slik vibrer alt. Kroppen. Alle energi-kroppene. Og alt som er. Timene går. En helt dag går.

  Visjonen som sjelen visste ville vises, var vist. Og var helt levende sann som menneskelighet.

  HVA BETYR DETTE ?
  Inni bevisstheten som denne visjonen bærer, og lever frem som menneskehetens visjon – er skiftet som flere og flere vil oppleve nå. Et skifte der alle sjele-fragmentene som alltid har vært med oss, nå får stige frem fra jordens indre. De åpnes i kroppen vår, og kjennes frem til å være en ny oppstanden kropp. Hele den kroppens sjel, som er ett med den formløse ubetingede kjærlighet.

  Denne RESURRECTION frekvensen vil bevege menneskehjerte til menneskehjerte – som i unike nyansers klarhet er åpen for å gjennomleve dette neste indre skiftet.

  Det indre fullkomne i vår menneskelighet vil tre frem. Stå opp i seg selv. Løsne den gamle kroppens lidelses-mønstre. Bevege seg i livet, med den fullkomne kjærlighet-verdi som sin signatur og levendehet.

  Ditt skifte til å kjenne din sanne frie væren – blir din levende gave til en hel menneskehet. Ikke ved å bære for andre, og løfte i lidelse og motstand. Men i den fri skaperkraften inspirasjon, som åpner ett nytt samfunns hjerte-væren sammen!

  THE RESURRECTION TRANSMISSION
  Samlingen som nå settes opp vil være en katalysator for denne frekvensens ekspansjon. Den er en invitasjon til deg som menneske, som kjenner resonansens godhet.

  Samlingen vil skje gjennom den spontane våkenhetens formidling av dette skiftet – gjennom meditasjon, og innsikter som aktiverer denne frekvensen som en allerede levende våkenhet inni deg.

  Med den dypeste takknemlighet inviteres du til vår værens frihet!

  PRAKTISK INFO

  Dato / tid: 20 mars kl 19.00 – 21.30
  Sted: Unity Senteret i Oslo & Hjemme-Deltakelse

  For informasjon om påmelding & betaling, se denne invitasjonen for hele THE LIVING EMBRACE tilbudet.

  Link:
  https://www.facebook.com/events/758821780990466/

  Namastè & Hjertelig velkommen med…
  Andrè Noah