Tranformer dine hindringer – Med Christopher Hansard

  0
  209

  Mer

  januar 18, 2013 til januar 20, 2013 6:00 pm

  Unity Senter

  Møllergata 23

  Visit Facebook Event

  En unik helg som går i dybden. (In English below)
  Fem metoder for å bringe Healing, Balanse og Velvære inn i ditt liv.
  Lær deg hvordan du forvandler ditt liv og øke ditt emosjonelle, fysiske og spirituelle velvære gjennom gamle tibetanske healing- og energimetoder.
  Uansett hvilke hindringer du opplever i livet, enten det er med mennesker, helse, penger, arbeid, forhold eller hva som helst annet, vil du lære 5 kraftfulle metoder for å øke kvaliteten på livet ditt for alltid. Du vil kunne øke din evne til å elske, til å føle tilknytningen til naturen og å finne fred med fortiden.

  I løpet av denne dynamiske helgen, blir du ledet gjennom livsforvandlende opplevelser som vil åpne deg opp for økt
  selvforståelse, visdom og et sterkt forhold til verden rundt deg. Hvis du ønsker å øke kvaliteten på livet ditt, da er dette kurset
  for deg.
  THE WORKSHOP WILL BE HELD IN ENGLISH.
  Translation when needed.

  Det vil også bli muligheter for private konsultasjoner med
  Christopher om hvilket som helst tema eller tilstand, mandag
  22.januar. Vi forventer stor pågang på både kurs og konsultasjoner, og da antallet timer/plasser er begrenset kan
  det være greit å være tidlig ute.
  FØRSTEMANN TIL MØLLA
  Tid: fre 18-21, lør &søn 10-18
  Sted: Unity – Møllergata 23 – Oslo
  Pris: 2900,- (depositum på 1000,- sikrer plassen)
  Konto nr: 6045.05.44062 – Merkes med Christopher Hansard
  Påmelding: [email protected] mobil: 90 66 06 94

  Om Christopher:
  Christopher Hansard har tidligere holdt workshops i Norge som har hjulpet hundrevis av mennesker. Han underviser over hele verden, og har skrevet tre bestselgende bøker om før-Buddistisk
  Tibetansk medisin , velvære and spiritualitet.
  Christopher praktiserer også som Psychological Trauma Therapist and Therapeutic Facilitator, basert på Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT), Acceptance and Commitment Therapy(ACT) og han er CCC registered Counsellor and Schema Coach. Han er lege innen Tibetan Dur Bon Medicine med opplæring fra barnsben. Christopher arbeider med spirituelle, emosjonelle and psykologiske aspekter ved alle former for sykdommer.
  www.christopherhansard.com
  ______________________________________________________
  Attend a unique weekend

  together with Christopher Hansard that will teach you five methods to bring Healing, Blance and Wellbeing into your life

  Learn how to change your life and increase your emotional, physical and spiritual wellbeing by going deep into old Tibetan healing and energy methods.

  Regardless of your obstacles in life, whether it is with people, health, money, work, relationship or whatever, you will learn five forceful methods to increase the quality of your life forever. You will be able to increase your ability to love, to feel connected with the nature and to find peace with the past.

  During this dynamic weekend, you will be guided through life-changing experiences that will open up for increased self understanding, wisdom and a strong relationship toward the world around you. If you would like to increase the quality of your life, then this is the workshop for you!

  THE WORKSHOP WILL BE TAUGHT IN ENGLISH.
  Translation when needed.

  There will also be possibility for private consultations with Christopher about any subject.
  This will be on Monday, January 22nd 2013.

  We expect many requests for the workshop and for the consultations. However, both seats and consultations are limited so please do not hesitate to sign up.
  FIRST COME FIRST SERVED!

  The workshop will start on
  Friday January 19th 2013, from 18:00 to 21:00, Saturday 20st and Sunday 21st, from 10:00 to 18:00.
  Place: Unity – Møllergata 23 – Oslo

  Price: 2900,- kr (a deposit of 1000,- kr when signing up, will secure your place)
  Payment to account no: 6045.05.44062 – Please mark the payment with Christopher Hansard
  Enrollment to: [email protected] or mobile phone: 90 66 06 94

  About Christopher:
  Christopher Hansard has been conducting workshops in Norway before and helped hundreds of people. He is teaching all over the world, and has written three bestselling books about pre-Buddhist Tibetan medicine, wellbeing and spirituality.
  Christopher also practice as Psychological Trauma Therapist and Therapeutic Facilitator, based on Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT), Acceptance and Commitment Therapy(ACT) and he is CCC registered Counselor and Schema Coach. He is a doctor within the Tibetan Dur Bon Medicine with education from early childhood. Christopher works with spiritual, emotional and psychological aspects with all kinds of sickness. www.christopherhansard.com