Vår mangdimensjonelle verden – Visioner för framtiden – att se in i olika verkligheter

  0
  255

  Mer

  mars 12, 2013 6:30 pm - 9:30 pm

  Unity Senter

  Møllergata 23

  Visit Facebook Event

  Foredrag med Jon Anker Holm:
  Vår mangdimensjonelle verden, presentert gjennom egne uredigerte Fotos og energibilder/energiavtrykk.

  Jon Anker Holm viser fantastiske egne fotos och energiavtrykk som synliggjör auraer/healingenergier, orbs, kornsirkler, Ufo’s, jordchakras etc, sett genom et vanlig kamera.
  Ev. etterfölgende samtale/diskusjon.

  Föredrag med Ingrid Krianon:
  2013 och sen?
  Visioner för framtiden – att se in i olika verkligheter

  Under föredraget ger hon sin syn på de expanderande, mentala processer som ger fri energi i tankevärlden, när de politiska och sociala systemen ruskas om i sina grundvalar.

  Aktuella och brännande ämnen tas upp:
  – vad sker i samhällsplaneringen och forskarvärlden?
  – religionernas kamp mot sig själva och den andliga utvecklingen
  – har kyrkan och monarkin en framtid?
  – Fred och oberoende i tredje världen – en Utopi eller . . . . ?

  Presentasjon:
  Jon Anker Holm, föredragsholder, healer, musikant, poet
  Jon arbeider blant annet med höyfrekvente toner, og gir healing gjennom å lytte till frekvensforandringer i kroppen. Han leder samtalsgrupper der bl.a. hans dikter og fortellinger brukes som utgangspunkt for dröftinger og undringer over eksistensielle spörsmål. Jon anordner også fotoutstillinger med egne energibilder og dikter.

  Ingrid Krianon, författare, visionär och brobyggare, hade redan i barnaåren ett starkt inre seende, som i vuxen ålder resulterat i många visioner för jordens och mänsklighetens framtid.
  ”I ett förändrat medvetandetillstånd såg jag mänsklighetens energiflöden och en ny dimension – – ”

  Ingrid Krianon är känd för sitt arbete med att finna genvägar över alla gränser i projekt: seminarier, konferenser, gränsöverskridande dialog. Hon har skrivit flera böcker om mystiken i människan.
  Hon ger readings och arbetar med freds- och energiarbete, och är grundare av en djupare form av intuitiv målning; inspirativ målning – in spirit!

  Inngang: 150,-
  Kontaktperson: John Anker Holm
  Email: [email protected]

  Web: www.ingridkrianon-jonankerholm .nu