Redefiner ‘motgang’ med dette tankesettet

0
1171
Veien til et mål består av platåer

Alle som opplever fremgang på en eller annen måte vil oppleve at fremgangen stilner litt for en periode. I denne perioden vil man kanskje føle seg uinspirert, og man blir lurt til å tro at det man opplever er en nedtur og at man ikke vil nå sitt mål slik man hadde tenkt. Man opplever motgang på veien til målet. Hva kan vi gjøre med dette?

Jeg ønsker å gi deg en ny måte å se på motgang på, som forhåpentligvis vil motivere deg til å fortsette med hvilken som helst utvikling du er i gang med. De fleste som når et mål, har opplevd å gå gjennom motgang på veien til målet. De som ikke la seg «lure» av motgangen vil komme til å ende opp der de ønsker. De som lar seg affisere av motgangen vil ty til tanker som:

  • Dette går ikke
  • Jeg klarer det ikke
  • Det er så vanskelig
  • Jeg orker ikke mer
  • Det er altfor tungt

Slike tanker vil klare å vippe hvem som helst av pinnen. Slike tanker får en til å gi opp, og når man har gitt opp når man ikke målet sitt. Enkelt?

Dersom du noen gang har funnet deg selv i en situasjon hvor du er nær ved å gi opp, ønsker jeg å gi deg et nytt perspektiv på motgang. La oss først stryke ut ordet motgang. Slik, så erstatter vi det med ordet: Platå.

Du skjønner, veien til suksess består av platåer. Det går oppover, så stilner det litt, så går det oppover igjen, også treffer du på et nytt platå, før det går oppover, kanskje et nytt platå, oppover, og så er plutselig målet nådd. For å forstå bedre kan du hvile øynene dine på denne supre illustrasjonen:

Jeg vil at du skal tenke at der du før følte motgang, kan du heller annerkjenne at du befinner deg på et platå. Istedenfor å gi opp kan du heller tenke på hva du må gjøre for å komme til neste oppgangsperiode. Du vet du befinner deg på et platå når du føler deg uinspirert, du føler at veien til målet er uklar, ting blir mer utfordrende, men dersom du har tro og et sterkt ønske om å nå målet du setter deg – må du reorganisere slik at utviklingen kan fortsette.

Utvikling skjer ikke i en konstant oppadgående kurve, den består også av platåer. Når du nå vet dette kan du ta deg tid til en pust i bakken neste gang utviklingen stagnerer, fremfor å gi opp. La oss se på den gamle modellen som består av det vi kaller motgang.

Her illustrerer den røde prikken det punktet man gir opp, fordi man føler for mye motgang – og derfor tenker «Dette klarer jeg ikke, jeg gir meg». Som vi ser fra kurven ville denne personen nådd målet dersom han heller hadde akseptert motgangen som et platå i utviklingen.

Alt sitter i hodet!

Nå tenker du sikkert at dette var en altfor enkel måte å se tilværelsen på, men saken er den at hva vi tenker om vår situasjon definerer vår suksess. Hva høres best ut av «For mye motgang, jeg gir opp» Vs. «Jeg befinner meg på et uinspirert platå, og må gjøre kloke grep for å komme meg videre». Svaret er enkelt.