motgang

Når man gir opp før man når målet p.g.a motgang.

motgang
motgangogplatå