motgang

Når man gir opp før man har nådd målet.

platå
motgang