Singeltasking er det nye multitasking

0
1615

Hei kjære lesere,

la meg introdusere dette innlegget kort og greit med en rimelig bastant påstand: Multitasking er en myte.

Mennesker er ikke skapt for å multitaske, altså å gjøre flere ting på en gang. Sjansene for å havne i en ulykke når du kjører i bil, øker med drastiske prosenter når du snakker i telefonen. Enkelt og greit fordi vårt fokus blir spredt. Når du føler du multitasker, bytter du egentlig bare hyppig mellom ulike gjøremål, fokuset switcher frem og tilbake. Vårt fokus er som en laserstråle, laserstrålen kan peke på flere ting i en viss rekkefølge, men ikke på flere ting på en gang. Det er den for konsentert til, og slik er det med vårt fokus og.

Når det kommer til produktivitet, skal jeg ikke uttale meg om det lønner seg å bytte fra oppgave til oppgave, eller å jobbe lenger med en oppgave om gangen. Det kan noen andre uttale seg om. Mine personlige oppfatninger er at det er bedre å gjøre en ting skikkelig, for så å gå videre til neste oppgave. Jeg liker å komme i «sonen», og jobbe konsentert og fritt med en oppgave. Kanskje du opplever det helt annerledes?

Viktigheten av å gjøre en ting om gangen

De som har fulgt denne bloggen en stund, vet at jeg har en forkjærlighet for tilstedeværelse, og det å være våken i øyeblikket. Det å kunne gjøre en ting om gangen, harmonerer godt med tilstedeværelse – og for mange er det en øvelse for å være mer tilstede i eget liv. Jeg tror det er slik fordi når du «multitasker», vil du aldri bli helt ferdig. Det vil dukke opp en ny oppgave du må gjøre, før du i det hele tatt er ferdig med det du holder på med. Siden hjernen din ikke er ment til å gjøre mer enn en ting om gangen, medfører dette stress, og øker den overhengende følelsen av at du ikke er ferdig med «noe», og at «noe» burdte blitt gjort.

En liten hobby jeg har, er å sjonglere. Det å sjonglere krever en viss andel av min hjernekapasitet. Om du skal lære deg å sjonglere, vil du måtte lære deg å se sammenhengen i et mønster, tenke i nettverk, og forutse «hendelser». Men det viktigste av alt – du må lære deg å ha fokus. Når jeg har sjonglert sammenhengende i ca 10 minutter, kommer jeg inn i «sonen». Jeg har kun fokus på dette øyeblikket, den ene ballen som skal opp i lufta, etter den andre.

Kvalitet fremfor kvantitet

Siden jeg ikke er av de mest drevne vil jeg miste dette fokuset om jeg prøver å sjonglere med flere baller enn 4. Jeg vil komme ut av sonen og måtte bruke tid på å plukke opp ballene og begynne på nytt. Nå er det slik at jeg kan lære meg å sjonglere med flere baller enn 4, ettersom dette er en ferdighet som kan læres opp. Det å «multitaske» er ikke en ferdighet som kan øves på, da det slett ikke ligger naturlig for oss å ha 100% fokus på mer enn en oppgave ad gangen. Du kan nok prøve deg frem med å «sjonglere» med flere oppgaver – blir det for mange må du bruke tid på å plukke opp oppgavene igjen. Du mister fokus.

 

Selv har jeg opplevd økt produktivitet etter at jeg har blitt opptatt av å ha mest mulig fokus på en oppgave om gangen. Dette bedrer konsentrasjonen min, noe som igjen påvirker utførelsen av oppgavene i positiv grad.

 

Vil du få mer gjort? Gjør færre oppgaver med økt fokus. Vil du lære mer? Studer en bok, fremfor å lese to. Vil du ha økt livkvalitet? Lev i dag, fremfor å se deg mot fortiden eller fremtiden.