Suksess – en innledning

0
1141

Suksess kommer ikke av seg selv, la oss ha det helt klart. Hardt arbeid kreves, dette er nærmest som en grunnformel å regne. Hørt disse ordene før? Tviler ikke, dette er nemlig hva suksessrike folk sier når folk spør de hvordan de kom dit de er i dag. Så, hva er suksess?Suksess kan være et oppnådd mål, noe du har jobbet for og endelig fått til. Noe man merker seg i positiv forstand. Dette er noe du bestemmer selv. Klargjør hva som er suksess for deg og du vil bli mer bevisst på å jobbe for den suksessen. Med andre ord hjelper det ikke å tenke «jeg skal ha en fet lønn og bra bil»

Dersom du mener suksess er å ha penger i banken, dress på jobb og en bra bil – greit. Dersom du mener suksess er mange venner, kone og barn – fint. Finn ut på hvilket plan du ønsker suksess. De fleste har enten bevisst eller ubevisst delt opp suksess i ulike plan, som f. eks det økonomiske, personlige, sosiale og karrieremessige plan. Om du ikke har tenkt på det, kan det være en ide og merke seg dette. Disse planene har en tendens til å henge sammen. Suksess på det personlige plan, kan bety økt sjanse for suksess på det sosiale plan. Suksess på det karrieremessige plan, kan henge sammen med det økonomiske plan, men også det sosiale.

Å være bevisst på dette henger sammen med målsetting. Kategoriser suksessen slik at du kan ha målene klare i hver kategori. Det kan og være lurt å definere suksessen. Finn ut hva som er suksess for deg:

  • Hvor vil du lykkes? (på hvilket plan)
  • Hva vil du lykkes med?
  • Hvorfor vil du lykkes med dette?

Bare tenk litt på dette, bli bevisst. Skriv en liste om du må, men vit at målsetting og suksess går hånd i hånd, så for skikkelig definering kan det være lurt å lese om målsetting. (artikkel kommer snart)

Veien til suksess

En stor suksess består av flere små suksesser og, hold deg fast nå, masse feiling. Man kommer ikke uten om å feile, så vær forberedt. Et barn detter i bakken mange ganger før det klarer å gå. Dette er så klisje å si, men det er en god grunn til at det er blitt en klisje. Veien til suksess er ikke bare som å sykle i medvind. Noen ganger må man tråkke skikkelig på, ta en omvei, kanskje falle av et par ganger før man endelig når sin destinasjon. Kort fortalt er suksess og måloppnåelse som å gå oppover i en rulletrapp motsatt vei. Dersom du er har rette innstillingen, vil du ikke la deg knekke av at du går nedover et skritt når du egentlig vil gå oppover. Her har vi også forskjellen på den som oppnår de mål han/hun har satt seg og den som ikke gjør det. Den som når sine mål har fortsatt å gå selv om det har vært et slit, den som ikke gjør det har latt seg skremme av at det går nedover når det burdte gå oppover.

Ikke la deg skremme, se på feiling som helt naturlig. Se på det som retningslinjer på hvordan du ikke skal gjøre det neste gang. Møter du ‘veggen’, er du ikke langt unna døren som kan ta deg dit du vil.