Tillat deg å feile

0
971

Det ligger iboende mennesket å hele tiden søke det som er best for en selv. Dersom et steinaldermenneske ikke hadde mat ville det følt seg utilfreds og sulten, dette ville ført til en desperat jakt etter mat. I dag er primærbehovene som mat og drikke dekket for de aller fleste mennesker, og en følelse av utilfredshet vil bety noe annet i dag enn hva det gjorde i steinalderen. Det er ikke alltid det er så lett å vite hva man føler, eller å kjenne om man er glad eller lei. Det kan være mange ubevisste følelser som veier for og i mot, noe som gjør at ikke bare en følelse skiller seg ut. Derfor kan det være greit noen ganger å stoppe opp. Kjenn litt på hva man føler – gå gjennom dagen, kanskje uken, eller spesielle situasjoner for å komme fram til en konklusjon. Dersom du ikke er så tilfreds som du føler du burdte være, bør du finne ut hvorfor.Dersom du opplever noe du føler deg satt tilbake av, bør du ikke ta dette som et nederlag. Prøv heller å analyser det som satte deg tilbake helt objektivt. For eksempel så har du hatt en dårlig dag på jobben. Mange vil la seg bli nedtrykt av denne dårlige dagen, og fortsette med det dårlige humøret når arbeidsdagen er slutt. Dette kan igjen gå utover Deres nærmeste som igjen blir i dårlig humør og gir en uønskete tilbakemeldinger, og slik går sirkelen. Dersom man istedet setter seg ned et lite øyeblikk for å analysere det som gjorde at arbeidsdagen var så dårlig, vil man få et objektivt forhold til situasjonen og den blir deretter lettere å håndtere. Du vil få den «ut av hodet».  Så tenk litt over:

  • Hva gjorde at denne dagen ble dårlig?
  • Er det noe du kunne gjort annerledes?
  • Hvordan var forholdene tilrettelagt for at denne dagen skulle bli bra? (hadde du sovet dårlig, spist lite, etc)
  • Hva vil du gjøre annerledes neste gang?

Det kan i begynnelsen virke litt sprøtt å analysere slikt, men sannheten er at du sannsynligvis gjør dette uten å tenke over det uansett. Man bruker mer tid og er mer ineffektiv på å ubevisst gruble over slikt enn hva man gjør dersom man bruker noen minutter på å bli bevisst situasjonen.

Men husk en ting, det er lov å feile. Det er lov å føle seg nedtrykt, det er helt naturlig å ikke ha det optimalt. Med en gang du erkjenner dette, vil det virke som en del av den prosessen man går gjennom til et høyere mål. For det er som regel en utfordring å hele tiden holde seg oppe der man ønsker å være. De fleste mennesker, undertegnede inkludert, har en tendens til å overdrive enhver negativ hendelse.

Sammenlignet med steinalderen, behøver ikke en negativ følelse å bety noe signifikant for livskvaliteten. Ha den innstillingen at mørke dager må til for å skape kontrastene til de lyse. Igjen henger dette sammen med innstillingen om at man må to skritt fram og ett tilbake, det er rett og slett uungåelig. Det er en mentalitet man er nødt til å ha for å klare å nå sine mål.