Unngå at andre setter deg i bås

0
1419

Case: Det er ikke alle sosiale interaksjoner som er positive. I løpet av en dag der man møter mange nye mennesker er det ikke sikkert at alle har en positiv innstilling til deg. Det finnes folk som er mistenksomme fra før av og viser misnøye mot nye mennesker. Fordi di er mistenksomme vil de kanskje beskylde deg for å være noe du ikke er, de vil sette deg i en bås du i utgangspunktet ikke hører hjemme i. I noen tilfeller kan denne beskyldningen/båssettingen bli sterkere dersom man i farten prøver å forklare seg. Derfor bør man bli bevisst på hvordan man svarer tilbake og hva man uttrykker. En slik beskyldning/båssetting blir gjerne uttrykt ved en enkelt setning, og dersom du vet hvordan å reagere kan du motbevise den like raskt som den dukket opp.


Teori: Enkelte ganger hender det at andre ‘tester’ en, eller setter en i bås ved å bruke språket som virkemiddel. Dette gjøres enten bevisst eller ubevisst og ofte på en måte som framstiller deg negativt. Man kan unngå dette ved å være bevisst på hva man sier tilbake. Et enkelt eksempel på dette: Person A går nedover korridoren, bak han går person B. Plutselig sier person B til person A «Hei, styggen!». Om person A snur seg, vil han umiddelbart bekrefte at det er han som er stygg. Han gir seg selv en negativ bekreftelse, mens B får en positiv bekreftelse, med tanke på at han da hadde rett og at han er en person som kan bestemme at andre er stygge. Dersom A reagerer på en likegyldig måte, får ikke B noe som helst bekreftelse og A vil dermed være den som har rett, den som B må strekke seg etter. Merk at dette er et utrolig enkelt eksempel bare for å illustrere poenget. I virkeligheten kan man møte på andre negativt ladete utsagn som:

  • «Er du frekk? Du er frekk du!»
  • «Hvorfor er du så enkel?»
  • «Prøver du å overtale meg?»

Når man blir møtt med slike utsagn, gjelder det å ikke la den andre parten klare å sette deg i den båsen, som f.eks at du prøver å overtale den andre. Reager på en måte som at dette ikke passer inn med din virkelighet, du har ikke en gang tenkt på å overtale den personen. Styr unna ved å reagere på riktig måte.
Ulike måter å reagere på slike utsagn kan være:

  • Svar på spørsmålet du skulle ønske du fikk. Har du lagt merke til at politikerne svært sjeldent svarer konkret på spørsmålene de får? Spesielt når de får et spørsmål de ikke liker. Det de gjør istedet er å svare på det spørsmålet de skulle ønske de fikk. Dersom du får et spørsmål som «Hvorfor klarer du aldri å oppfylle våre ønsker? Svarer man: «Noen ganger kan det være vanskelig å nå sine mål, da enkelte mål kan ha en tendens til å overstyre andre.» Det som blir gjort her er at man demper den andres harde beskyldning, og svarer slik situasjonen er ut i fra din virkelighet.
  • Avled med et annet spørsmål, eller påstand. Dersom noen prøver å sette deg i bås, avled med noe helt annet som om du ikke hørte hva som ble sagt. «Fin dag i dag?», «og ellers?». Dette kan ofte virke provoserende enkelte ganger, og i slike situasjoner er bør man ty til neste punkt.
  • Likegyldighet illustrerer at den andre ikke klarer å trenge inn i din virkelighet. Du har en for sterk ramme for slike unyttige utsagn (LEGG FRAMELINK HER), dermed er det du som plutselig bestemmer hvor ‘landet ligger’. En konsekvens av dette kan og være at den andre forsøker å få bekreftelse av det på andre måter, ved f. eks å endre oppførsel. Med dette vil jeg gjerne komme med et eksempel jeg opplevde for ikke så lenge siden:

Jeg jobber for tiden i en stor butikk, og denne butikken har tusenvis av varer. Her om dagen fikk vi en ny last med varer og jeg måtte ned på lageret for å hente de. Dette innebærer at jeg må ned med en jekketralle for deretter å kjøre inn to paller i heisen. Da jeg kom opp i butikken merket jeg at det tok litt tid å laste ut varene fordi jeg måtte vente på tur for å komme ut. Litt senere da jeg kommer ned igjen ser jeg en ansatt ved nabobutikken tydelig utålmodig og litt gretten. Han lirer av seg følgende gloser på nordnorsk: «Ka faen e’ det som tar så jævlig med tid her da? Har du tenkt på at andre kanskje ska’ bruk heisen ditt pessoar, gikk du dæ vill i heisen kanskje?» (fritt etter hukommelsen, tror faktisk ikke jeg ble kalt pessoar, men noe i den duren) Dette ble sagt halvveis på fleip, og halvveis i alvor. Dette vet jeg fordi vedkommende er en bekjent, og jeg vet hvordan han ‘opererer’. På en slik uttalelse sånn i forbifarten hadde jeg et knippe alternativer å reagere på:

  • Jeg erkjenner at det tok lang tid og prøver kanskje å forklare at det i utgangspunktet ikke var min feil at heisen var treg.
  • Jeg er likegyldig i kroppspråket og konsentrerer meg heller om å gjøre resten av arbeidet på en effektiv måte.

Selvsagt ble siste alternativ valgt og siden denne personen ikke fikk den reaksjonen han ønsket, avslo jeg det faktum at jeg var i den båsen han ville ha meg i. Det han sa stemte ikke med min virkelighet, så han fikk en helt annen reaksjon enn forventet. Nå ble situasjonen plutselig snudd og det er han som er i en bås og som må ha sosiale bekreftelser fra meg. Derfor gikk han nesten umiddelbart vekk fra den prøvende og dominante oppførselen, til å spørre spørsmål han visste han ville få svar på.

Konklusjon: Reager på en annen måte enn det den andre parten har lagt til rette for, enten ved å reagere på måten du skulle ønske situasjonen ble tilrettelagt på, avlede med noe helt annet, eller å være likegyldig. Denne artikkelen mener ikke at man alltid skal reagere på spesifikke måter til en hver tid. Bruk dette som verktøy når man en gang trenger det, ellers er det du som blir den negative.