Ytre utvikling og indre vekst 3/3

0
4215

Dette er siste og avsluttende artikkel, i artikkelserien om ytre utvikling og indre vekst.

Vårt ego er i følge Eckhart Tolle knyttet opp i mot identitet, og måten vi ser på oss selv. Dette kan være en grunn til at frustrasjon oppstår, i vår jakt på mer «mat» til egoet – det blir aldri mett. Det får aldri nok.

Identiteten kan også bli knyttet opp i mot sykdommer eller lidelser. Egoet blir bekreftet gjennom den rollen vi får som deprimerte, eller som en person med angst. Har angst, vil du oppleve mange situasjoner som bekrefter at du er et menneske som har angst. Det blir vanskelig å ta bussen, du unngår folkemengder, du må snakke med lege og psykolog. Du snakker med dine nærmeste venner om dette, og får bekreftelse fra de. «Off, dette var ille. Det må være fælt å ha det slik». Og det er det, men egoet ditt er fornøyd, det har gitt deg en identitet, som blir opprettholdt gjennom bekreftelse. Litt som et barn som har falt og slått seg, og endelig kan få plaster på såret. De andre ungene ser plasteret, og det vil få oppmerksomhet pga dette. På fagspråket kalles dette «second benefits». Second benefits er ekstremt forstyrrende når det kommer til personlig utvikling, da vedkommende blir trukket i flere retninger. En retning er målet om å være fri fra de aktuelle utfordringene, en annen retning er når problemene har skapt en identitet, og en slags komfortabel sone. Økologien er forstyrret. Det kan ta lang tid å i det hele tatt erkjenne at man selv befinner seg i en slik situasjon. Og når man gjør det, kan det kreve mye selvransakelse for å endelig få harmonert personlige verdier med mål, og kvitte seg med identiteten som offerrollen skaper.

Befri deg fra ditt ego, og opplev indre vekst

Slik jeg ser det er egoet vårt en del av det å være menneske, men det er ikke en del av den naturlige tilstanden som tilhører det å være et levende vesen på jordkloden. Du kan spille en rolle, men du ER ikke rollen. Du kan ha et ego, men du ER ikke egoet. Du kan oppleve angst, men du ER ikke angst.

Egoet er den lille djevelen på skulderen, og det er opp til deg å velge om du vil lystre eller ikke. Med en gang du anerkjenner og aksepterer egoet, vil det miste sin kraft. Når du øver deg på å leve uten egoet, vil det miste overtaket.

Når du lystrer ditt ego, tror du i øyeblikket at dette vil berike ditt liv. Det eneste som skjer er at ditt ego, som er en liten – og i mange tilfeller ubetydelig del av deg, blir bekreftet. For å komme til kjernen av deg selv, og endelig oppleve dyp og ekte ro – er det kritisk å kunne fri seg fra egoet, og forstyrrende tankegods.

Jeg tror vi tar tankene våre for alvorlig. Jeg tror vi er for raskt ute med trekke negative slutninger, og å tro på våre tolkninger som om de var den eneste sannhet. Tankene våre skaper vår virkelighet, for å endre din virkelighet må du endre måten du tenker på. Hvor sunne er tankene dine? Skaper de god grobunn for vekst og kjærlighet?

Om du forventet å få en oppskrift på et ego-fritt liv i en rolig og bekymringsfri tilstand, må jeg dessverre skuffe deg. Den eneste som kan gjøre noe for din personlige utvikling, er deg selv.

La meg avslutte denne innleggsserien med en anekdote hentet fra budhismen:

 

One day a young Buddhist on his journey home came to the banks of a wide river. Staring hopelessly at the great obstacle in front of him, he pondered for hours on just how to cross such a wide barrier. Just as he was about to give up his pursuit to continue his journey he saw a great teacher on the other side of the river. The young Buddhist yells over to the teacher, “Oh wise one, can you tell me how to get to the other side of this river”?

 

The teacher ponders for a moment looks up and down the river and yells back, “My son, you are on the other side”.